Comenius projekt Fantaasiast tegelikkuseni – From Fantasy to Reality 2006-2009

Fantaasiast tegelikkuseni. Avastusretkel ajaloost tänapäeva on ühendatud teadmiste kogumine läbi suhtlemise ja koostöö. Alustasime kohalike legendide meeldetuletamisest (fantasy), lõpetasime kultuuriga ja loodusega, mis ümbritseb meid tänapäeval (reality).

Esimese aasta teemaks oli legendid ja müüdid. Kõigepealt tutvuti oma kohalike legendidega, millest valiti üks, mida tutvustati partnerkoolidele esimesel kokkusaamisel. Iga kool tegi oma legendist ilmeka PowerPoint esitluse, millele olid õpilased pildid joonistanud ja õpetajate abiga inglisekeelne lühikokkuvõte koostatud. Slaidiesitluse abil said kõik partnerkoolid tuttavaks teiste maade kohalike legendidega, mida omakorda kujundati põnevate ja erinevate tehnikatega ja valminud tööd saadeti sõpradele.

Teisel aastal oli läbivaks teemaks loodus meie umber. Püüdsime märgata sarnasusi ja leida erinevusi eesti ja teiste maade looduses. Esmalt tegid õpilased ringkäigu ümbruskonnas ja pildistasid iseloomulikke loodusvaateid, mis saadeti sõpradele. Fotode põhjal kujutasid õpilased teiste maade loodust ja omavahel joonistusi vahetades korraldati igas koolis näitus. Leppsime kokku kolm kindlat kuupäeva aastas, millal õpilased läksid õue ja filmisid ilmastikunähtusi sellel päeval. Valminud videolõikudest sai kokku lõbus ilmateade kolme erineva maa kohta neljal erineval aastaajal. Ühistööna valmis informatiivne kogumik Euroopa taimed ja loomad. Iga maa valmis iseloomulikumad taimed ja loomad, mida iseloomustati. ja anti olulist informatsiooni. Raamatu kujundamisel õpiti kasutama võimalusi, mida pakub arvuti.

Kolmandal aastal keskenduti kultuurile, täpsemalt tantsudele. Video vahendusel õpiti teiste maade rahvatantse ning saadetud muusika abil püüti luua oma versioone. Näiteks hispaanlaste variant Kaera-Jaanist ning eestlaste oma flamenkost ja iiri rahvatantsust. Kolmanda aasta põhiliseks eesmärgiks oli korraldada kontserte, kuhu olid kutsutud kõik kooli õpilased, lapsevanemad ja õpetajad. Samuti vahetati retsepte traditsioonilistest rahvustoitudest ning katsetati neid kirjelduste ja piltide abil.

Retk fantaasiast tegelikkusesse vältas kolm aastat.

Pildid asuvad pildialbumis!

 

E mail - hla@hla.edu.ee