Kooli missioon:

Tema haridusteeninduslik roll oma piirkonnas vastavalt selle nõudlusele ja järgmistel haldusastmetel kujundatud strateegiatele.

 • Haapsalu Linna Algkool on kuueklassiline algkool.
 • Haapsalu Linna Algkool annab alghariduse vastavalt oma kooli õppekavale.
 • Haapsalu Linna Algkoolis on kasutusele võetud Step by Step metoodika eestikeelse nimetusega "Hea algus".
 • Haapsalu Linna Algkool on baas- ja partnerkooliks Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži klassiõpetaja eriala üliõpilastele.

 

Eesmärgid, mille nimel tegutseme:

 • Õpetada lapsi õppima, st. kujundada esmased töö-ja õpioskused nii, et säiliks õppija aktiivsus ja loomulik huvi elukeskkonna suhtes ning kujuneks välja vastutustunne.
 • Otsida ja leida võimalusi õpetaja igakülgseks enesetäiendamiseks ning luua positiivne mikrokliima õpetajavaheliseks koostööks.
 • Seostada õppetöö klassiväliste üritustega, kinnitada õpitut praktilise tegevusega.
 • Mitmekülgse arengu võimaldamine andekatele õpilastele.
 • Tegelemine raskestikasvatavate õpilastega.
 • Demokraatliku ja avatud koolina tegutsemine. "Hea alguse" metoodika rakendamine lähtudes programmi standarditest ja põhimõtetest. "Hea alguse" metoodika tutvustamine.
 • Olla oma koolitatud õpetajaskonnaga baas- ja partnerkooliks õpetajakoolituse läbiviimisel TLÜ Haapsalu Kolledžis.
 • Läbimõeldud ja eesmärgistatud täiendkoolituse kava koostamine. Õpetajate arenguvestluse läbiviimine ja koolisisese tunnustamissüsteemi väljatöötamine.
 • Toimiv koostöövõrgustik (kool - hoolekogu, linnavalitsus, haridusosakond, lastevanemad, "Hea alguse" metoodiline keskus, TLÜ Haapsalu Kolledž).
 • Arvutibaasi täiustamine.

E mail - hla@hla.edu.ee