V klassid

ESMASPÄEV

V A klass V B klass V C klass
1.tund  eesti keel  eesti keel  matemaatika
2.tund  matemaatika tööõpetus T

kehaline kasvatus P

tööõpetus TP
3.tund loodusõpetus tööõpetus T

kehaline kasvatus P

tööõpetus TP
4.tund  kirjandus  matemaatika muusikaõpetus
5.tund inglise keel inglise keel inglise keel
6.tund kehaline kasvatus TP muusikaõpetus  inimeseõpetus
7.tund kehaline kasvatus P

TEISIPÄEV

V A klass V B klass V C klass
1.tund kehaline kasvatus P loodusõpetus ajalugu
2.tund  ajalugu kehaline kasvatus T

tööõpetus P

 eesti keel
3.tund  matemaatika kehaline kasvatus T

tööõpetus P

 matemaatika
4.tund  eesti keel  matemaatika kirjandus
5.tund inglise keel inglise keel inglise keel
6.tund  kunstiõpetus poistekoor kehaline kasvatus
7.tund kehaline kasvatus

KOLMAPÄEV

V A klass V B klass V C klass
1.tund  matemaatika  eesti keel
2.tund  eesti keel  matemaatika  eesti keel
3.tund muusikaõpetus  kirjandus  matemaatika
4.tund inglise keel inglise keel inglise keel
5.tund  inimeseõpetus ajalugu loodusõpetus
6.tund loodusõpetus  inimeseõpetus kunstiõpetus
7. tund spordiring spordiring spordiring

NELJAPÄEV

V A klass V B klass V C klass
1.tund  eesti keel muusikaõpetus  matemaatika
2.tund  matemaatika  matemaatika  eesti keel
3.tund  ajalugu loodusõpetus muusikaõpetus
4.tund kehaline kasvatus T

tööõpetus P

ajalugu ajalugu
5. tund kehaline kasvatus T

tööõpetus P

 eesti keel  kirjandus
6. tund mudilaskoor mudilaskoor kehaline kasvatus

REEDE

V A klass V B klass V C klass
1.tund  matemaatika kehaline kasvatus TP  eesti keel
2.tund  kirjandus  eesti keel loodusõpetus
3.tund inglise keel inglise keel inglise keel
4.tund muusikaõpetus  matemaatika  matemaatika
5.tund tööõpetus T  kiejandus
6.tund tööõpetus T  kunstiõpetus