VI klassid

ESMASPÄEV

VI A VI B VI C VI VKL
1.tund  eesti keel matemaatika  eesti keel  matemaatika
2. tund  kiejandus ajalugu  loodusõpetus  eesti keel
3. tund matemaatika eesti keel matemaatika  eesti keel
4. tund  ajalugu kirjandus  kirjandus  kirjandus
5. tund vene keel

saksa keel

vene keel

saksa keel

vene keel

saksa keel

vene keel

 

6. tund  kunstiõpetus loodusõpetus  kehaline kasvatus T

tööõpetus P

 kunstiõpetus
 7.tund kehaline kasvatus T

tööõpetus P

TEISIPÄEV

VI A VI B VI C VI VKL
1. tund inglise keel inglise keel inglise keel inglise keel
2. tund  eesti keel ajalugu  loodusõpetus matemaatika
3. tund loodusõpetus muusikaõpetus ajalugu  loodusõpetus
4. tund  ajalugu eesti keel  eesti keel  ajalugu
5. tund vene keel

saksa keel

vene keel

saksa keel

vene keel

saksa keel

vene keel

 

6. tund matemaatika matemaatika matemaatika  inimeseõpetus
7. tund  kehaline kasvatus inimeseõpetus  kehaline kasvatus

KOLMAPÄEV

VI A VI B VI C VI VKL
1.tund  eesti keel loodusõpetus  eesti keel  –
2. tund  kirjandus eesti keel ajalugu  matemaatika
3. tund vene keel

saksa keel

vene keel

saksa keel

vene keel

saksa keel

vene keel

 

4. tund matemaatika matemaatika matemaatika  eesti keel
5. tund inglise keel inglise keel inglise keel inglise keel
6. tund kirjandus muusikaõpetus  ajalugu
7. tund  spordiring  spordiring

NELJAPÄEV

VI A VI B VI C VI VKL
1. tund inglise keel inglise keel inglise keel inglise keel
2. tund  eesti keel tööõpetus TP  eesti keel  kirjandus
3. tund matemaatika tööõpetus TP matemaatika  matemaatika
4. tund  inimeseõpetus matemaatika  inimeseõpetus  eesti keel
5. tund vene keel

saksa keel

vene keel

saksa keel

vene keel

saksa keel

vene keel

 

6. tund kehaline kasvatus eesti keel  kunstiõpetus kehaline kasvatus
7. tund  loodusõpetus  loodusõpetus

REEDE

VI A VI B VI C VI VKL
1. tund matemaatika matemaatika matemaatika  matemaatika
2. tund tööõpetus TP loodusõpetus tööõpetus T

kehaline kasvatus P

tööõpetus
3. tund tööõpetus TP kehaline kasvatus TP tööõpetus T

kehaline kasvatus P

tööõpetus
4. tund loodusõpetus kehaline kasvatus TP  kirjandus loodusõpetus
5. tund muusikaõpetus kunstiõpetus loodusõpetus muusikaõpetus
6. tund klassijuhatamine klassijuhatamine