All posts by Karl Peetris

Sõbrapäev 14.02.2019

14. veebruaril tähistas koolipere sõbrapäeva, mille korraldas ja viis läbi õpilasomavalitsus.  Kõikidel lastel oli võimalus osaleda sõbrapäeva teemalises arvamismängus,  tantsuvahetundides ja lisaks oli võimalik jäädvustada sõbraga fotonurgas pilt.

Isadepäev 2018

 

Haapsalu Linna Algkool pidas 12.11.2018 Isadepäeva, mille puhul said tublid issid läbida koos oma lastega keskuseid, kus ootasid ees sportlikud pallimängud, mõistatused ja muud huvitavad tegevused.

Galeriist on võimalik näha kuidas ja millisel moel pandi osalejaid proovile:

Spordinädala kokkuvõte

Õpilasomavalitsuse kokkuvõte Spordinädalast

Enamiku õpilasomavalitsuse liikmete arvates oli Spordinädal Haapsalu Linna Algkoolis sellel aastal keskpärane. Suurepäraseks peeti tantsuvahetunde, mis toimusid esmaspäevast neljapäevani ning kus Õpilasomavalitsus (ÕOV) liikmete arvates osales palju õpilasi. Reedest spordipäeva nähti aga negatiivsetes toonides kuna kõigi ÕOV-liikmete arvates olid spordialad/mängud igavad. Lisaks märgiti ära, et lõunapausiks (söömiseks) ei olnud kindlat aega ning  teatud alade puhul ei suutnud kohtunikud tagada korda. Viienda ja kuuenda klassi ÕOV esindajad tõid välja ka selle, et kõik klassikaaslased ei saanud mängudest osa võtta kuna tegemist oli võistkonnamängudega, kus liikmeid võis olla piiratud arv ning samuti puudus ajakava, et teada millal algab uus ala või mäng.

Õpilasomavalitsus pakub järgmiseks aastaks välja: spordinädala raames korraldatav spordipäev võiks koosneda rohkematest aladest kus kõik õpilased saaksid osaleda. Spordipäev võiks koosneda punktidest, mida tuleb läbida ning kus ootab ees nii sportlik kui ka näiteks nuputamist (arvutusülesannet) nõudev ala! Lisaks toodi täpsemate aladena välja discgolf, takistusrajad nagu „Tuletõrjespordi mängudel“, „Lipu hõivamine“ , jalgpall ja orienteerumine. Tantsuvahetundidele soovitakse juurde lisavõimalust õpilaste poolt ise laule valida.

Klassipildid 2018

Eeldatavalt valmivad klassipildid 9. novembriks, millal need on fotograafi poolt valmis saanud ja kooli toimetatud!

Muudatuste korral teavitame koolipere ja lapsevanemaid kooli kodulehel!