All posts by Milleenia Tohv

Helkurikontrollid on möödunud edukalt

Eelmise aasta lõpus alustas õpilasomavalitsus helkurikontrolli, mis jätkus ka uuel aastal. Tuli välja, et ainult üksikud Haapsalu Linna Algkooli õpilased ei kanna veel helkurit, mispärast saame õpilasomavalitsuse algatust lugeda väga edukaks. Kõik usinad helkurikandjad on saanud õpilasomavalitsuse noorte poolt tänutäheks kleepsud.

Õpilaspäeviku kaante kujundamise konkurss 2023

  • OSALEMA OODATUD HLA ÕPILASED KOOS PEREDEGA
  • KUJUNDATAKSE ESI- JA TAGAKAAS (MÕLEMAD FORMAAT A5)
  • TEHNIKA: VABA (V.A RUUMILISED JA MAHUKAD TÖÖD)
  • VAJALIKUD ELEMENDID: KOOLI NIMI, PÄEVIK, ÕPPEAASTA JA LOGO
  • TÖÖ TAGAKÜLJELE LISADA AUTORI NIMI JA KLASS
  • HINNATAKSE: ORIGINAALSUST, LOOMINGULISUST, TERVIKLIKKUST
  • KLASSIS VALITAKSE VÄLJA PARIMAD TÖÖD, MIS ANTAKSE HUVIJUHILE, EDASI OTSUSTAVAD ÕPETAJAD JA SIIS KOOLIPERE

TÄHTAEG 5. VEEBRUAR!

Koolimaja 85. juubel

Meie armas koolimaja sai 6. jaanuaril 85-aastaseks. Esmaspäev (09.01) algas koolimaja sünnipäevale pühendatud aktusega, kus direktor soovis koolimajale palju õnne ja andis ülevaate koolimaja ajaloost. Koolipere laulis ühiselt laulu “Meie kool”. Kantselei kõrvale on paigutatud sel nädalal koolimaja sünnipäeva teemaline stend.

Pikka iga, meie armas koolimaja!

 

 

 

Advendihommikud

Alates 28. novembrist tähistame kooliperega igal esmaspäeval advendihommikuid. Esimese advendi puhul tegid enda etteaste meie kooli õpetajad, kes esitasid laulu “Meil metsas sirgus kuuseke” lausa seitsmes keeles. Teise advendi puhul astusid lavale meie koorid ja südamliku luuletuse luges ette Elsa (5.c klassist). Ootame põnevusega kolmanda advendi etteastet!

Kadripäev

Kadripäeva puhul korraldasid õpilasomavalitsuse noored (II kooliaste) 25. novembril põnevaid tegevusi I kooliastme õpilastele. Kadrisandid laulsid, mängisid ja lahendasid mõistatusi.

Klassiõhtu võitis 5.c!

Haapsalu Noorte Huvikeskus loosis välja 4 klassiõhtut noorsootöönädala raames, millest ühe võitis meie kooli 5.c klass (klassijuhataja Evelin Nappus). Klass pidi täitma erinevaid ülesandeid ja saatma pilte ning videoid sooritatud ülesannete tõestamiseks.

Ülesanded olid järgmised:

7.nov Liigume koos
8.nov Sööme koos
9.nov Hoolime koos (5.c klassi laste poolt toodud annetustega toetati Haapsalu varjupaiga kasse)
10.nov Laulame koos
11.nov Tantsime koos (5.c korraldas enda klassis aktiivseid tantsuvahetunde)

Loosimise link: https://youtu.be/9wMI2BfTUmc

Palju õnne võitjatele!

Tähistasime isade- ja mardipäeva

Haapsalu Linna Algkooli pere tähistas 10. novembril koolihoovis isade- ja mardipäeva. Üritus algas direktori, Malle Õiglase, tutvustava kõnega, milles tänasime vanemaid õpetajate päeva korraldamisega seotud abi eest. Õpilased esitasid lühinäidendi ja tantsulise etteaste, mis valmis Milleenia Tohvi juhendamisel. Pärast kontserti said vanemad kui ka õpilased otsida Haapsalu linna pealt huvitavaid isade-ja mardipäevaga seotud küsimusi, sooritada punktides põnevaid ülesandeid ja täita ristsõna. Ristsõna lahendussõnaks tuli välja “papsid ruulivad”, milles me oleme täiesti veendunud, sest kõik võistkonnad said isade- ja mardipäeva ülesande sooritamisega suurepäraselt hakkama. Kõik tublid osalised said ürituse lõpus kommi nagu mardipäevale on omane. Täname vanemaid aktiivse osaluse eest ja peatse kohtumiseni!

Tähistasime halloween´i

HLA koolipere tähistas 1. novembril halloween´i stiilipäevaga ja toimusid halloween´i teemalised tantsuvahetunnid. Õpilased said demonstreerida enda ägedaid kostüüme ja elada end välja tantsuplatsil. Mõned klõpsud silmapaistvamatest kostüümidest.

Isadepäeva ja mardipäeva tähistamine 10. novembril kell 18.30

Kutsume kõiki Haapsalu Linna Algkooli õpilaste vanemaid osalema isadepäeva ja mardipäeva tähistamisel. Sündmus toimub 10. novembril kell 18.30 Haapsalu Linna algkooli kõrval (õueüritus). Koos isadepäevaga tähistame ka mardipäeva, seepärast palume tulla kohale mardipäevale omase riietusega (tumedad riided).

Saab nautida väikest kontserti ja kogu pere liikumismängu. Üritus kestab umbes tund aega.

TLÜ üliõpilased Haapsalu Linna Algkoolis

Tallinna Ülikooli üliõpilased viisid läbi ELU (Erialasid Lõimiv Uuendus) projekti „Õppijate sotsiaalne kaasamine lasteaias ja koolis“ raames tegevuse „Sõpruse käevõru“.

Tegevuses osalesid 1.a klassi lapsed ja see toimus 7. oktoobril. Koolis tähistati samal ajal õpetajate päeva ja klassijuhataja oli parajasti õpetajatele korraldatud fotojahil. Tudengid alustasid tundi aruteluga sõprusest: mis on sõpruse juures oluline, milline on üks hea sõber ning millise sõbrana me ka ennast näeme. Laste pakutud märksõnad said tahvlile kirja. Ülesande teine etapp oli ühendada viis sõpruse kohta käivat väärtust värvidega. Kuna lastel oli märksõnu mõeldud rohkem, siis tekkis võimalus hääletada just nende väärtuste poolt, mis olid laste jaoks enim tähtsad. Hääletuse tulemusena said enim hääli: viisakus, head sõnad sõbrale, koos olemine, aitamine, jagamine – need väärtused said endale värvi, mille tulemusel valmisid sõpruse käevõrud kasutades vastavaid pärleid. Iga laps otsustas ise, millised omadused on just temale olulisemad. Protsess oli eriline, kuna meisterdamise ajal olid laste hulgas esindatud kõik nimetatud väärtused – üksteist aidati, töövahendeid jagati, oldi tegevuses koos, viisakad ja sõbralikud. Tegevus aitas mõtestada sõprust ja lastele meeldis see, et nad said teha tegevuse käigus ise mitmeid valikuid.