Õpetajad

 

Nimi amet konsultatsioon e-post
Aro, Malle klassiõpetaja, e-kooli administraator kokkuleppel mallearo1@gmail.com
Elmik, Helju raamatukogu kokkuleppel helju49@gmail.com
Ender, Andželika klassiõpetaja kokkuleppel annukas111@gmail.com
Habak, Lii klassiõpetaja kokkuleppel liihabak@gmail.com
Kaljuvere, Kadri (lapsehoolduspuhkusel) kadrikaljuvere@gmail.com
Karnau, Viive klassiõpetaja  kokkuleppel viive.karnau@gmail.com
Kasepalu, Merili klassiõpetaja kokkuleppel kasekass007@gmail.com
Kivi, Külli isiklik õpetaja kokkuleppel kllikivi137@gmail.com
Koplik, Jaan poiste tööõpetus  kokkuleppel jaankplk@gmail.com
Kure, Targo arvutiõpetus, IT-tugi tarx99@gmail.com
Küttim, Laine kehaline kasvatus lainekyttim@gmail.com
Lehepuu, Tiia klassiõpetaja  kokkuleppel tiialehepuu@gmail.com
Maiste, Milvi sotsiaalpedagoog iga päev 8:30 – 15:30 milvim@gmail.com
Moumets, Merle õppealajuhataja  kokkuleppel merlemoumets@gmail.com
Nappus, Evelin klassiõpetaja evelin.nappus@gmail.com
Paesüld, Leelo klassiõpetaja kokkuleppel  leelo.paesyld@gmail.com
Peterson, Monika klassiõpetaja kokkuleppel peterson.monika@gmail.com
Possul, Epp (lapsehoolduspuhkusel) possulepp@gmail.com
Roos, Merle klassiõpetaja merleroos74@gmail.com
Roosvald, Katre sotsiaalpedagoog iga päev 8:30 – 15:30 katre.roosvald@gmail.com
Saareväli, Reet psühholoog reedel  reet.saarevali@mail.ee
Sammel, Taimi klassiõpetaja taimi.sammel@gmail.com
Sein, Tuuli klassiõpetaja tuuli35@gmail.com
Sinimeri, Inge muusikaõpetaja kokkuleppel isinimeri@gmail.com
Soomets, Merlin klassiõpetaja kokkuleppel merlins90@gmail.com
Sula, Tiina isiklik õpetaja, abiõpetaja kokkuleppel sulatiina@gmail.com
Suu, Maren klassiõpetaja abiõpetaja suumaren@gmail.com
Tammeniit, Kirsti muusikaõpetaja kokkuleppel  kitamm@gmail.com
Tomingas, Aavo kehaline kasvatus kokkuleppel tomingasaavo@gmail.com
Truuver-Sarrapik, Laine pikapäevarühma kasvataja pikapäevarühmas esmaspäevast reedeni laine.truuversarrapik@gmail.com
Tõnisson, Anne klassiõpetaja anne.t6nisson@gmail.com
 Tülp, Ulrika  kehaline kasvatus  kokkuleppel  ulrika7@hot.ee
Vaarpuu, Anne klassiõpetaja  kokkuleppel annevaarpuu@gmail.com
Õiglas, Malle direktor, rahvatants kokkuleppel malle.dir@hla.edu.ee
Üprus, Helge klassiõpetaja helgeuprus@gmail.com