Õpetajad

 

Nimi amet konsultatsioon e-post
Aro, Malle klassiõpetaja, abiõpetaja kokkuleppel mallearo1@gmail.com
Elmik, Helju raamatukogu kokkuleppel helju49@gmail.com
Ender, Andželika klassiõpetaja kokkuleppel annukas111@gmail.com
Gagarina, Kai klassiõpetaja   kai.gagarina@gmail.com
Grents, Erko inglise keele õpetaja  kokkuleppel erkogrents@gmail.com 
Habak, Lii klassiõpetaja kokkuleppel liihabak@gmail.com
Jepisov, Ain poiste tööõpetus    
Kaljuvere, Kadri kehaline kasvatus kokkuleppel kadrikaljuvere@gmail.com
Karnau, Viive klassiõpetaja viive.karnau@gmail.com
Kasepalu, Merili klassiõpetaja kokkuleppel kasekass007@gmail.com
Kivi, Külli isiklik õpetaja kokkuleppel kllikivi137@gmail.com
Koplik, Jaan poiste tööõpetus  kokkuleppel jaankplk@gmail.com
Kure, Targo arvutiõpetus, IT-tugi kokkuleppel tarx99@gmail.com
Küttim, Laine kehaline kasvatus kokkuleppel lainekyttim@gmail.com
Lehepuu, Tiia klassiõpetaja tiialehepuu@gmail.com
Maiste, Milvi sotsiaalpedagoog iga päev 8:30 – 15:30 milvim@gmail.com
Moumets, Merle õppealajuhataja  kokkuleppel merlemoumets@gmail.com
Nappus, Evelin klassiõpetaja kokkuleppel evelin.nappus@gmail.com
Paesüld, Leelo klassiõpetaja kokkuleppel  leelo.paesyld@gmail.com
Peetris, Karl huvijuht   peetriskarl@gmail.com
Peterson, Monika klassiõpetaja kokkuleppel peterson.monika@gmail.com
Possul, Epp (lapsehoolduspuhkusel) possulepp@gmail.com
Pragi, Marika klassiõpetaja kokkuleppel marika.pragi@gmail.com
Rank, Kirsi psühholoog kirsirank@gmail.com
Roos, Merle klassiõpetaja merleroos74@gmail.com
Roosvald, Katre sotsiaalpedagoog iga päev 8:30 – 15:30 katre.roosvald@gmail.com
Saareväli, Reet psühholoog reedel  reet.saarevali@mail.ee
Sammel, Taimi klassiõpetaja kokkuleppel taimi.sammel@gmail.com
Sein, Tuuli klassiõpetaja tuuli35@gmail.com
Sinimeri, Inge muusikaõpetaja kokkuleppel isinimeri@gmail.com
Soomets, Merlin klassiõpetaja kokkuleppel merlins90@gmail.com
Sula, Tiina isiklik õpetaja, abiõpetaja kokkuleppel sulatiina@gmail.com
Suu, Maren klassiõpetaja suumaren@gmail.com
Tammeniit, Kirsti muusikaõpetaja kokkuleppel  kitamm@gmail.com
Tomingas, Aavo kehaline kasvatus kokkuleppel tomingasaavo@gmail.com
Toompuu, Marika abiõpetaja, õpiabi  kokkuleppel toompuu.marika@gmail.com
Truuver-Sarrapik, Laine pikapäevarühma kasvataja pikapäevarühmas esmaspäevast reedeni laine.truuversarrapik@gmail.com
Tõnisson, Anne klassiõpetaja kokkuleppel anne.t6nisson@gmail.com
 Tülp, Ulrika  kehaline kasvatus  kokkuleppel  ulrika7@hot.ee
Vaarpuu, Anne klassiõpetaja  kokkuleppel annevaarpuu@gmail.com
Õiglas, Malle direktor, rahvatants kokkuleppel malle.dir@hla.edu.ee
Üprus, Helge klassiõpetaja helgeuprus@gmail.com