Õppetöö korraldus

Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad 2023/2024. õppeaastal

2023/2024. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
1) I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;
2) II vaheaeg 20. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;
3) III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;
4) IV vaheaeg 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a;
5) V vaheaeg  13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.

Trimestrihinnete ajad  2023/2024. õppeaastal

I trimestri hinded 24.11

II trimestri hinded 15.03

III trimestri hinded 12.06

Õppenõukogude ajad:

Nr 1
1) Kokkuvõte 1. trimestri õppetöö tulemustest

Nr 2
1) Kokkuvõte 2. trimestri õppetöö tulemustest

Nr 3
1) Kokkuvõte 3. trimestri õppetöö tulemustest
2) Õppeaasta lõpetamine
3) Täiendav õppetöö
4) Kiituskirjad

Nr 4
1) Kokkuvõte 2023/24 õa
2) Suunised 2024/25 õa-ks

Nr 5
1)  Täiendav õppetöö otsused

Nr 6
1)  Täiendav õppetöö otsused

Nr 7
1) Täiendav õppetöö otsused
2) Üldtööplaani ja eesmärkide kinnitamine 2024/25 õppeaastaks

Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad 2024/2025. õppeaastal

2024/2025. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
1) I vaheaeg 21. oktoober 2024. a kuni 27 oktoober 2024. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2024. a kuni 5. jaanuar 2025. a;
3) III vaheaeg 24. veebruar 2025. a kuni 2. märts 2025. a;
4) IV vaheaeg 14. aprill 2025. a kuni 20. aprill 2025. a;
5) V vaheaeg 10. juuni 2025. a kuni 31. august 2025. a.