Õppetöö korraldus

Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad 2022/2023. õppeaastal

1) I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;
2) II vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a;
3) III vaheaeg 27. veebruar 2023. a kuni 5. märts 2023. a;
4) IV vaheaeg  24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a;
5) V vaheaeg  15. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a.

Trimestrihinnete ajad  2022/2023. õppeaastal

I trimestri hinded 25.11

II trimestri hinded 10.03

II trimestri hinded 14.06

Õppenõukogude ajad:

Nr 1
1) Kokkuvõte 1. trimestri õppetöö tulemustest

Nr 2
1) Kokkuvõte 2. trimestri õppetöö tulemustest

Nr 3
1) Kokkuvõte 3. trimestri õppetöö tulemustest
2) Õppeaasta lõpetamine
3) Täiendav õppetöö
4) Kiituskirjad

Nr 4
1) Kokkuvõte 2022/23 õa
2) Suunised 2023/24 õa-ks
3) 2023/24 õa üldtööplaani kinnitamine