Õpilased

2023/24. õppeaastal õpib Haapsalu Linna Algkoolis  264  õpilast.