Õpilased

2023/24. õppeaastal õpib Haapsalu Linna Algkoolis  266  õpilast.