Õpilased

2020/21. õppeaastal õpib Haapsalu Linna Algkoolis  278  õpilast.