Õpilased

2022/23. õppeaastal õpib Haapsalu Linna Algkoolis  271  õpilast.