Õpilased

2019/20. õppeaastal õpib Haapsalu Linna Algkoolis 294 õpilast.