Õpilased

2021/22. õppeaastal õpib Haapsalu Linna Algkoolis  273  õpilast.