Eesmärgid

Põhiväärtused:

KINDLUSTUNNE, ÕNNELIKKUS, KOOSTÖÖ

Visioon:

Haapsalu Linna Algkool on kool, kus toetatakse õnneliku inimese arengut.

Missioon:

Kindlustunne ja õnn käivad käsikäes.

Meie eesmärk:

Haapsalu Linna Algkooli eesmärk on luua koostöövalmis keskkond, kus õpilane tahab õppida ja areneda, soovib ennast teostada, omandab õiged väärtushinnangud ning alghariduse vastavalt oma kooli õppekavale.