Hoolekogu

 Haapsalu Linna Algkooli hoolekogu 2019/2020

Esimees Jane Möll

Aseesimees Rael Ojasoo
Hoolekogu liige Marilii Saar
Õpetajate esindaja  
Haapsalu linnavolikogu esindaja Heinar Tuulberg

Klasside esindajad vanematekogus 2019/2020

1A Inga Pärnaste
1B Liisi Ansip
1C Gerti Sild
2A Veronika Norkin
2B Maritta Mark
2C Marilii Saar
3A Tiina Spiegel
3B Kädly Künnap
3C Rael Ojasoo
4A Liina Viiret
4B Margit Kirs
4C Oksana Võsu
5B Evelyn Sirel
5C Ivika Raudsepp
6A Jane Möll
6B Ege Vaga
6C Inna Fishina

Küsimused ja ettepanekud palun saata hoolekogu esimehele (jane.moell@gmail.com) või Haapsalu Linna Algkooli e-mailile: hla@hla.edu.ee

Hoolekogu koosoleku protokollid on paberkandjal kättesaadavad kooli kantseleis.

Üldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord (RT IV, 21.12.2012, 49)