Hoolekogu

 Haapsalu Linna Algkooli hoolekogu 2023/2024

Esimees  Olavi Seisonen

Aseesimees Marilii Saar
Hoolekogu liige  Merilin Schults
Õpetajate esindaja  Evelin Nappus
Haapsalu linnavolikogu esindaja Vendo Jugapuu

Klasside esindajad vanematekogus 2023/2024

1A  Sarmi Värv
1B  Aveli Silla
1C
2A  Merilin Schults
2B  Rainer Mark
2C  Liisi Truumets
3A  Kätlin Tamm/Anni Loorits
3B Olavi Seison
3C Terje Parra
4A Steve Truumets
4B Helen Jakobson
4C Anneli Kelly
5A  Inga Pärnaste
5B Helari Tamm
5C Gerti Sild
6A Veronika Norkin
6B Maritta Mark
6C Marilii Saar

Õpetajate esindaja : Evelin Nappus

Volikogu esindaja: Vendo Jugapuu

Küsimused ja ettepanekud palun saata hoolekogu esimehele (olavi.seisonen@googlemail.com)

või Haapsalu Linna Algkooli e-mailile: hla@hla.edu.ee

Üldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord (RT IV, 21.12.2012, 49)

https://www.riigiteataja.ee/akt/422112018004?leiaKehtiv