Hoolekogu

 Haapsalu Linna Algkooli hoolekogu 2018/2019

Esimees Jane Möll

Aseesimees Rael Ojasoo
Hoolekogu liige Liina Viiret
Õpetajate esindaja Tiia Lehepuu
Haapsalu linnavolikogu esindaja Heinar Tuulberg

Klasside esindajad vanematekogus 2018/2019

1A Veronika Norkin
1B Alo Lõps
1C Marilii Saar
2A Tiina Spiegel
2B Kädly Künnap
2C Rael Ojasoo
3A Liina Viiret
3B Margit Kirs
3C Riina Manni
4B Evelyn Sirel
4C Ivika Raudsepp
5C Jane Möll
5B Ege Vaga
5C Inna Fishina
6A Rita Masing
6B Pille Meeles
6C Heidi Kukuškin

Küsimused ja ettepanekud palun saata hoolekogu esimehele (jane.moell@gmail.com) või Haapsalu Linna Algkooli e-mailile: hla@hla.edu.ee

Hoolekogu koosoleku protokollid on paberkandjal kättesaadavad kooli kantseleis.

Üldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord (RT IV, 21.12.2012, 49)