Hoolekogu

 Haapsalu Linna Algkooli hoolekogu 2020/2021

Esimees  Rael Ojasoo

Aseesimees Helari Tamm
Hoolekogu liige  Maria Strauss
Õpetajate esindaja  Evelin Nappus
Haapsalu linnavolikogu esindaja Heinar Tuulberg

Klasside esindajad vanematekogus 2020/2021

1A Maria Strauss
1B Helen Jakobson
1C Anneli Kelly
2A Inga Pärnaste
2B Helari Tamm
2C Gerti Sild
3A Veronika Norkin
3B Maritta Mark
3C Marilii Saar
4A Tiina Spiegel
4B Kädly Künnap
4C Rael Ojasoo
5A Liina Viiret
5B Margit Kirs
5C Oksana Võsu
6B Evelyn Sirel
6C Ivika Raudsepp

Küsimused ja ettepanekud palun saata hoolekogu esimehele (rael.ojasoo@gmail.com) või Haapsalu Linna Algkooli e-mailile: hla@hla.edu.ee

Hoolekogu koosoleku protokollid on paberkandjal kättesaadavad kooli kantseleis.

Üldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord (RT IV, 21.12.2012, 49)