Kontakt

Haapsalu Linna Algkool (Reg nr 75012952)

Ehte 14, Haapsalu 90502
tel. 473 5620/ 55539420

E-post:hla@hla.edu.ee

Direktor
Malle Õiglas
Telefon:  55539421
E-post: malle.dir@hla.edu.ee

Õppejuht
Merle Moumets
Telefon: 55539422
E-post: merle.moumets@hla.edu.ee

Sotsiaaltöötaja-HEVKO
Liisi Truumets
Telefon:55959974
E-post: liisi.truumets@hla.edu.ee

Raamatukogu juhataja
Malle Aro
Telefon: 56642307
E-post: malle.aro@hla.edu.ee

Haldusjuht
Targo Kure
Telefon:5023697
E-post: targo@hla.edu.ee

Juhiabi (andmekaitse spetsialist)
Kaja Peetris
Telefon: 47 35620/ 55539420
E-post: kaja@hla.edu.ee

Toitlustusjuht
Kristin Ladva
Telefon: 5302 7925
E-post: kristin.ladva@haapsalulv.ee

Teenistuslik järelevalve omavalitsuses
Mari–Epp Täht
Telefon: +3724725306
E-post: mari-epp.taht@haapsalulv.ee

Õppeasutuse järelvalve
HTM-i järelvalve osakond
https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/jarelevalve

Sotsiaaltöötaja – HEVKO
Katre Jõgisaar
Telefon: 5516925
E-post: katre.jogisaar@gmail.com

Psühholoog
Kirsi Rank
Telefon: 59194114
E-post: kirsirank@gmail.com

Psühholoog
Reet Saareväli
Telefon:
E-post:  reet.saarevali@mail.ee

Kooliõde
Yulia Fedorishcheva
Telefon: 58905300
E-post:  haapsaluode@gmail.com