Kontakt

Haapsalu Linna Algkool (Reg nr 75012952)

Ehte 14, Haapsalu 90502
tel. 473 5620/ 55539420

E-post:hla@hla.edu.ee

Direktor
Malle Õiglas
Telefon:  55539421
E-post: malle.dir@hla.edu.ee

Õppejuht
Merle Moumets
Telefon: 55539422
E-post: merle.moumets@hla.edu.ee

Sotsiaaltöötaja-HEVKO

Telefon:
E-post:

Raamatukogu juhataja
Malle Aro
Telefon: 56642307
E-post: malle.aro@hla.edu.ee

Haldusjuht
Targo Kure
Telefon: 5023697
E-post: targo@hla.edu.ee

Juhiabi (andmekaitse spetsialist)
Kaja Peetris
Telefon: 47 35620/ 55539420
E-post: kaja@hla.edu.ee

Õppeasutuse järelvalve
HTM-i järelvalve osakond
https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/jarelevalve

Sotsiaaltöötaja – HEVKO
Katre Jõgisaar
Telefon: 5516925
E-post: katre.jogisaar@gmail.com

Psühholoog
Kirsi Rank
Telefon: 59194114
E-post: kirsirank@gmail.com

Psühholoog
Reet Saareväli
Telefon:
E-post:  reet.saarevali@mail.ee

Huvijuht
Helge Üprus
Telefon:
E-post:  helgeuprus@gmail.com

Kooliõde
Yulia Fedorishcheva
Telefon: 58905300
E-post:  haapsaluode@gmail.com

Psühholoog
Viktoriia Blinova
Telefon: +37254660502
E-post: vika.blinova.72@gmail.com

Eripedagoog
Anni Paaliste
Telefon:
E-post: anni.paaliste@gmail.com