I klassid

ESMASPÄEV

I A klass

I B klass

I C klass

1.tund

eesti keel eesti keel eesti keel

2. tund

loodusõpetus eesti keel eesti keel

3. tund

matemaatika käeline tegevus matemaatika

4. tund

eesti keel matemaatika loodusõpetus

5.tund

klassijuhatamine

TEISIPÄEV

matemaatika

I A klass

I B klass

I C klass

 1. tund matemaatika kehaline kasvatus eesti keel

2. tund

kehaline kasvatus eesti keel muusikaõpetus

3. tund

eesti keel matemaatika matemaatika

4. tund

eesti keel muusikaõpetus loodusõpetus

5. tund

KOLMAPÄEV

I A klass

I B klass

I C klass

1.tund

eesti keel matemaatika eesti keel
 2.tund kehaline kasvatus eesti keel muusikaõpetus

3. tund

muusikaõpetus kehaline kasvatus matemaatika

4. tund

matemaatika loodusõpetus kehaline kasvatus

5. tund

ansambel ansambel ansambel

NELJAPÄEV

I A klass

I B klass

I C klass

1.tund

muusikaõpetus eesti keel kehaline kasvatus

2. tund

matemaatika muusikaõpetus matemaatika

3. tund

kehaline kasvatus matemaatika eesti keel

4. tund

käeline tegevus loodusõpetus eesti keel

5. tund

käeline tegevus

REEDE

I A klass

I B klass

I C klass

1.tund

loodusõpetus rütmika rütmika

2. tund

eesti keel eesti keel käeline tegevus

3. tund

käeline tegevus käeline tegevus käeline tegevus

4. tund

käeline tegevus käeline tegevus klassijuhatamine

5.tund

rahvatants rahvatants rahvatants