I klassid

ESMASPÄEV

I A klass

I B klass

I C klass

1.tund

eesti keel eesti keel eesti keel

2. tund

loodusõpetus eesti keel eesti keel

3. tund

matemaatika matemaatika matemaatika

4. tund

käeline tegevus käeline tegevus loodusõpetus

5.tund

klassijuhatamine

TEISIPÄEV

matemaatika

I A klass

I B klass

I C klass

 1. tund matemaatika kehaline kasvatus eesti keel

2. tund

kehaline kasvatus eesti keel muusikaõpetus

3. tund

eesti keel matemaatika matemaatika

4. tund

käeline tegevus muusikaõpetus loodusõpetus

5. tund

KOLMAPÄEV

I A klass

I B klass

I C klass

1.tund

eesti keel matemaatika eesti keel
 2.tund kehaline kasvatus eesti keel muusikaõpetus

3. tund

muusikaõpetus kehaline kasvatus matemaatika

4. tund

matemaatika loodusõpetus kehaline kasvatus

5. tund

ansambel ansambel ansambel

NELJAPÄEV

I A klass

I B klass

I C klass

1.tund

muusikaõpetus eesti keel kehaline kasvatus

2. tund

loodusõpetus muusikaõpetus matemaatika

3. tund

kehaline kasvatus loodusõpetus eesti keel

4. tund

eesti keel käeline tegevus eesti keel

5. tund

käeline tegevus

REEDE

I A klass

I B klass

I C klass

1.tund

eesti keel rütmika rütmika

2. tund

käeline tegevus eesti keel käeline tegevus

3. tund

matemaatika matemaatika käeline tegevus

4. tund

eesti keel käeline tegevus klassijuhatamine

5.tund

rahvatants rahvatants rahvatants