V klassid

ESMASPÄEV

V A klass V B klass V C klass V klass V vkl klass
1.tund vaba eesti keel matemaatika matemaatika matemaatika
2.tund ajalugu matemaatika inglise keel matemaatika inimeseõpetus
3.tund matemaatika loodusõpetus eesti keel eesti keel eesti keel
4.tund inglise keel inglise keel ajalugu inglise keel inglise keel
5.tund kehaline kasv T

kehaline kasv P

kehaline kasv T

kehaline kasv T

kehaline kasv P

kehaline kasv kehaline kasv
6.tund kehaline kasv T

kehaline kasv P

kehaline kasv T

kehaline kasv T

kehaline kasv P

kehaline kasv kehaline kasv
7.tund

TEISIPÄEV

V A klass V B klass V C klass V klass V vkl klass
1.tund

kehaline kasv P

eesti keel matemaatika eesti keel loodusõpetus
2.tund matemaatika ajalugu loodusõpetus eesti keel ajalugu
3.tund eesti keel muusikaõpetus muusikaõpetus ajalugu matemaatika
4.tund inglise keel inglise keel ühiskond inglise keel inglise keel
5.tund muusikaõpetus matemaatika eesti keel inimeseõpetus eesti keel
6.tund kunstiõpetus mudilaskoor kunstiõpetus arvuti kunst
7.tund

tööõpetus P

tööõpetus

KOLMAPÄEV

V A klass V B klass V C klass V klass V vkl klass
1.tund ajalugu eesti keel tööõpetus P eesti keel tööõpetus
2.tund inglise keel inglise keel loodusõpetus eesti keel inglise keel
3.tund kirjandus matemaatika matemaatika inglise keel  loodusõpetus
4.tund inimeseõp loodusõpetus inglise keel matemaatika matemaatika
5.tund matemaatika ajalugu kirjandus matemaatika kirjandus
6.tund loodusõpetus kunstiõpetus õpiabi arvutiõpetus

NELJAPÄEV

V A klass V B klass V C klass V klass V vkl klass
1.tund eesti keel kehaline kasv P inglise keel käeline tegevus
2.tund matemaatika  muusikaõpetus matem matemaatika matem
3.tund kirjandus kirjandus muusika inglise keel muusikaõpetus
4.tund inimeseõpetus matemaatika eesti keel loodusõpetus eesti keel
5. tund loodusõpetus eesti keel kirjandus eesti keel kirjandus
6. tund tööõpetus T

poistekoor

tööõpetus T

tööõpetus P

tööõpetus T

poistekoor

eesti keel
7. tund tööõpetus T

 

tööõpetus T

tööõpetus P

tööõpetus T

 

REEDE

V A klass V B klass V C klass V klass V vkl klass
1.tund  muusika inimeseõpetus matemaatika matemaatika
2.tund eesti keel matemaatika eesti keel muusikaõpetus eesti keel
3.tund matemaatika kirjandus inglise keel matemaatika ajalugu
4.tund inglise keel  inglise keel ajalugu ajalugu inglise keel
5.tund kehaline kasv T

tööõpetus P

kehaline kasv T

kehaline kasv P

kehaline kasv T

kehaline kasv P

eesti keel kehaline kasvatus
6.tund tööõpetus P  kehaline kasv P
7.tund