V klassid

ESMASPÄEV

V A klass V B klass V C klass V klass V vkl klass
1.tund vaba eesti keel matemaatika matemaatika matemaatika
2.tund ajalugu matemaatika inglise keel matemaatika eesti keel
3.tund matemaatika loodusõpetus eesti keel eesti keel kirjandus
4.tund inglise keel inglise keel ajalugu inglise keel inglise keel
5.tund kehaline kasv T

kehaline kasv P

kehaline kasv T

kehaline kasv T

kehaline kasv P

kehaline kasv kehaline kasv
6.tund kehaline kasv T

kehaline kasv P

kehaline kasv T

kehaline kasv T

kehaline kasv P

kehaline kasv kehaline kasv
7.tund

TEISIPÄEV

V A klass V B klass V C klass V klass V vkl klass
1.tund

kehaline kasv P

eesti keel matemaatika eesti keel
2.tund eesti keel ajalugu loodusõpetus eesti keel eesti keel
3.tund matemaatika muusikaõpetus muusikaõpetus ajalugu matemaatika
4.tund inglise keel inglise keel eesti keel inglise keel inglise keel
5.tund muusikaõpetus matemaatika kirjandus inimeseõpetus ajalugu
6.tund kunstiõpetus mudilaskoor kunstiõpetus arvuti loodusõpetus
7.tund

tööõpetus P

tööõpetus

KOLMAPÄEV

V A klass V B klass V C klass V klass V vkl klass
1.tund ajalugu eesti keel tööõpetus P eesti keel tööõpetus
2.tund inglise keel inglise keel loodusõpetus eesti keel inglise keel
3.tund eesti keel matemaatika matemaatika inglise keel  loodusõpetus
4.tund kirjandus loodusõpetus inglise keel matemaatika matemaatika
5.tund inimeseõpetus ajalugu kirjandus matemaatika eesti keel
6.tund loodusõpetus kunstiõpetus õpiabi arvutiõpetus
7. tund näitering näitering näitering näitering näitering

NELJAPÄEV

V A klass V B klass V C klass V klass V vkl klass
1.tund eesti keel kehaline kasv P muusikaõpetus käeline tegevus kirjandus
2.tund eesti keel  muusikaõpetus inglise keel matemaatika matemaatika
3.tund matemaatika kirjandus eesti keel inglise keel muusikaõpetus
4.tund kirjandus matemaatika inimeseõpetus loodusõpetus ajalugu
5. tund loodusõpetus eesti keel matemaatika eesti keel
6. tund tööõpetus T

poistekoor

tööõpetus T

tööõpetus P

tööõpetus T

poistekoor

eesti keel
7. tund tööõpetus T

 

tööõpetus T

tööõpetus P

tööõpetus T

 

REEDE

V A klass V B klass V C klass V klass V vkl klass
1.tund  matemaatika inimeseõpetus ajalugu matemaatika eesti keel
2.tund kirjandus matemaatika inglise keel muusikaõpetus inimeseõpetus
3.tund muusikaõpetus kirjandus matemaatika matemaatika kunstiõpetus
4.tund inglise keel  inglise keel eesti keel ajalugu inglise keel
5.tund kehaline kasv T

tööõpetus P

kehaline kasv T

kehaline kasv P

kehaline kasv T

kehaline kasv P

eesti keel kehaline kasvatus
6.tund tööõpetus P  kehaline kasv P
7.tund