VI klassid

ESMASPÄEV

VI A VI B VI C
1.tund kehaline kasvatus TP muusikaõpetus kirjandus
2. tund kehaline kasvatus TP eesti keel eesti keel
3. tund eesti keel matemaatika matemaatika
4. tund matemaatika kirjandus  eesti keel
5. tund vene keel

saksa keel

vene keel

saksa keel

vene keel

saksa keel

6. tund inglise keel inglise keel inglise keel
 7.tund

TEISIPÄEV

VI A VI B VI C
1. tund matemaatika ajalugu eesti keel
2. tund vene keel

saksa keel

vene keel

saksa keel

vene keel

saksa keel

3. tund ajalugu matemaatika matemaatika
4. tund loodusõpetus eesti keel ajalugu
5. tund inglise keel inglise keel inglise keel
6. tund eesti keel loodusõpetus loodusõpetus
7. tund muusikaõpetus inimeseõpetus kunstiõpetus

KOLMAPÄEV

VI A VI B VI C
1.tund ajalugu matemaatika matemaatika
2. tund tööõpetus TP eesti keel ajalugu
3. tund tööõpetus TP loodusõpetus loodusõpetus
4. tund matemaatika kirjandus eesti keel
5. tund vene keel

saksa keel

vene keel

saksa keel

vene keel

saksa keel

6. tund loodusõpetus kunstiõpetus inimeseõpetus
7. tund näitering näitering näitering

NELJAPÄEV

VI A VI B VI C
1. tund vene keel

saksa keel

vene keel

saksa keel

vene keel

saksa keel

2. tund matemaatika tööõpetus TP tööõpetus T

kehaline kasvatus P

3. tund eesti keel tööõpetus TP tööõpetus T

kehaline kasvatus P

4. tund kirjandus matemaatika matemaatika
5. tund inglise keel inglise keel inglise keel
6. tund kunstiõpetus ajalugu kirjandus
7. tund õpiabi

REEDE

VI A VI B VI C
1. tund eesti keel loodusõpetus loodusõpetus
2. tund kirjandus matemaatika matemaatika
3. tund matemaatika kehaline kasvatus T

kehaline kasvatus P

kehaline kasvatus T

tööõpetus P

4. tund inimeseõpetus kehaline kasvatus T

kehaline kasvatus P

kehaline kasvatus T

tööõpetus P

5. tund loodusõpetus eesti keel muusikaõpetus
6. tund klassijuhatamine