Esimestesse klassidesse tulevate laste dokumendid.

Ootame esimesse klassi tulevate laste vanemaid kooli kantseleisse 2.-10. mail kella 9.00-st kuni 16.00-ni, et täita sisseastumisankeet, mis on aluseks klasside komplekteerimisel ja tuua ka täiendavad dokumendid: lapse isikut tõendava dokumendi koopia, lapse tervisekaardi, koolivalmidusekaardi, õpilaspileti pildid.
Klassid komplekteeritakse hiljemalt 10. juuniks.