Esmaspäeval, 1. novembril, alustame taas!

Meie kool alustab 1. novembril õppetööd tavapäraselt kontaktõppes. Kooli on oodatud kõik, kes on terved.

Soovitan 12-aastastel ja vanematel õpilastel ning töötajatel kooli üldruumides kanda maski, klassis seda tegema ei pea.

Palun kõikidel lastel ja töötajatel haigustunnustega koju jääda ja võtta ühendust perearstiga!

Olge hoitud ja terve!

Malle Õiglas