Haapsalu kolledži üliõpilaste projekt “Ohud ja võimalused kooliteel”!

Tallinna ülikoolis on aine ELU – erilasid lõimiv uuendus. Selle aine raames oli meil projekt “Ohud ja võimalused kooliteel”, mille käigus käisid ja uurisid tudengid liiklust meie kooli ümber. Vaatasid, märkasid ja tegid ettepanekuid, kuidas meie ise (eelkõige autojuhid) saaksime olukorda parandada..

Peatumisala teema on edastatud linnavalitsusele ja see läheb liikluskomisjonis arutamisele.

Projektis osalesid üliõpilased kõikidelt Haapsalu kolledži erialadelt: liiklusohutus, tervisejuhid, rakendusinformaatika ning käsitöö- ja disaini eriala.