Haapsalu linna koolide ühine kokkulepe COVID-19 leviku ennetamiseks

  • Haigustunnustega (halb enesetunne, nohu, köha, palavik jne) laps ja täiskasvanu jääb koju.
  • Haigustunnustega õpilane saadetakse koju. Koolil on õigus kõiki kontaktivaba termomeetriga kraadida.
  • Eneseisolatsiooni kohustusest palume teavitada klassijuhatajat.
  • Koolist eemal olev õpilane jälgib eKoolist õppetundide kirjeldusi ja koduseid ülesandeid ning õpib kodus iseseisvalt.
  • Järgime hügieeninõudeid ja hoiame puhtust (peseme käsi, aevastades kasutame pabertaskurätte jne).
  • Vahetundides, liikumistundides ja muudel õppetegevustel oleme võimalikult palju õues. Palume riietuda vastavalt.
  • Siseruumides väldime üksteisega lähikontaktis olemist.
  • Lapsevanemad ja külalised on lubatud koolimajja ainult eelneval kokkuleppel kooli töötajaga.
  • Palume (sh ka koolivaheaegadele) välisreise mitte planeerida. Vältimatute reiside korral tuleb jälgida Eesti Vabariigis kehtivaid nõudeid.  Reisist palume teavitada klassijuhatajat.
  • Viirusohu kasvamisel lähtume Terviseameti juhenditest, infot jagame eKoolis ja kooli kodulehel. Palume vanematel eKoolis kontrollida oma kontaktandmed ja lapse oma eKooli konto olemasolu.