Isadepäev

13. novembril tähistasime kooliperega isadepäeva. Olime ettevalmistanud 12 töötuba, millest iga isa koos oma lapsega sai külastada kolme. Tegutseti lasteraamatukogus, noortekeskuses, algkoolis ja Wiedemanni spordihoones. Ürituse õnnestumisele aitasid lisaks meie oma õpetajatele kaasa INNOKAS, Noortekeskuse automudelismi ring, Minu tantsukool, Karel Rahu ja Jaanus Kõuts. Suur tänu kõigile mõnusa õhtu eest!