Õpilasesindus mardiks!

Õpilasesindus (hiljem ÕE) käis täna , 10.nov, marti jooksmas, sellele eelnes paar nädalat mardikava õppimist. Osa väiksemaid õpilasi isegi pisut ehmus, kui nägi nii palju “habetanud” noormehi lauluga klassi tulemas. Mardisandid vaatasid klassitoa korda, uurisid, kas lapsed lugeda oskavad… Loomulikult küsiti mõistatusi, lauldi ja tantsiti. Pereemale anti lambuke, et ikka karjaõnne oleks! Peretütardele sooviti mitmeid kosilasi, mis ajas perenoorikud eriti itsitama.

Pisut jänni jäid klasside pereemad ehk õpetajad. Nemad ei teadnud, kuskohas ja kelle järgi tehti praegune eesti rahvalaul- ja tants “Oi, Kaera- Jaen…”. Järgmine kord küsime jälle!

Ja ka meie ÕE lapsed on täitsa tavalised lapsed- kõige rohkem meeldis neile see osa:

Mart ei tantsi muidu eesta,

mart see tantsib maksu eesta.

Ühe tüki õuna eesta,

teise tüki liha eesta!

Kõik klassipered olid lahked ja rõõmsad, et mardisandid tõid neile nii palju õnne.

Lõpuks jäi kõlama soov:” Läheks see aasta ometi kiiremini! Saaks jälle jooksma minna…”

20161110_085839-1