1. klassi registreerimine

Haapsalus alustatakse esimestesse klassidesse avalduste vastuvõtmist 13.märtsist 2017.Igale koolikohustuslikule õpilasele, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistri järgi on Haapsalu linn, tagatakse õppimisvõimalus Haapsalu linna koolis.

Esimesse klassi õppima asuva lapse vanem esitab Haapsalu Linnavalitsusele vormikohase taotluse elektroonilisel vormil Haapsalu linna kodulehel  või paberkandjal aadressil Posti 34 alates  13.märtsist kuni 31.märtsini 2017. Nimetatud taotluses märgib lapsevanem muuhulgas ka kooli valikul tehtud eelistused (Haapsalu Põhikool, Haapsalu Linna Algkool, Haapsalu Nikolai Kool).

Õpilaste nimekirjadega saab tutvuda koolis alates  24. aprillist 2017

Täiendav info telefonil 47 25 306 või mari-epp.taht@haapsalulv.ee.