Alates 1. märtsist kuni 31. märtsini toimub esimestesse klassidesse avalduste vastuvõtmine.

Algab esimestesse klassidesse avalduste vastuvõtmine!
Alates 1. märtsist kuni 31. märtsini võtab Haapsalu Linnavalitsus koolimineku taotlusi vastu Arno keskkonnas (https://piksel.ee/arno/haapsalu/) või paberkandjal linnavalitsuses (Posti 34).
Haridusosakond vaatab esitatud taotlused läbi ja määrab kooli (üldjuhul arvestades lapsevanema soovi). Kui ühte kooli astumiseks on esitatud rohkem taotlusi kui selles koolis on kohti, tagatakse ühe pere lastele võimalus õppida samas koolis.
Lapsevanem saab kooli määramise info e-posti aadressile läbi Arno keskkonna.
Vaata ka allpool juhendit esimesse klassi astumise avalduse täitmise kohta.
Kristi Erkmann
Tel 5770 4133
kristi.erkmann@haapsalulv.ee
JUHEND esimesse klassi astumise avalduse täitmine keskkonnas ARNO
https://piksel.ee/arno/haapsalu/
Lapsevanema sammud:
1. Logige Arnosse. Arnosse saab logida vaid turvalist viisi pidi kas ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart IDga. Kui logite Arnosse esimest korda, siis küsitakse Teie käest ka meiliaadressi ning telefoninumbrit.
2. Sisse logituna näete avalehel endaga seotud lapsi.
3. Selleks, et esitada “Koolimineku” taotlus, valige kindlasti õige õppeaasta (septembrist algav ehk 2024/2025).
4. Avage “Koolimineku” taotluse vorm vajutades antud nupule. Taotluse vormil valige soovitud kool (tegu on rippmenüüga). Võite kirjutada juurde ka soovi korral lisainfo (lisainfot näeb linnaametnik). Vajadusel lisage taotlusele dokumendid ning vajutage nuppu “Esita taotlus” – nüüd on taotlus jõudnud linnaametniku kätte.
5. Pärast koolimineku taotluse esitamisperioodi (aprillis) jagab linnaametnik kohad. Kui kohad on välja jagatud, siis teavitatakse Teid sellest e-kirja teel.
6. Selleks, et saada teada pakutud koolikoht, palun logige uuesti Arnosse, kuna nüüd tuleb
vanemal teha veel üks samm.
7. Pakutud koolikohta näete õppeaasta 2024/2025 all “Minu lapsed” tabelist konkreetse lapse nime juures. Lapse juures on toodud kooli nimi, kuhu Te pakkumise saite ning Staatus: “Märkimata”.
8. Kui olete rahul pakutud kohaga:
8.1 Vajutage nuppu “Kinnita koolikoht”, Teilt küsitakse veel korra üle, kas olete kindel. Kui
olete kinnitanud koolikoha, siis konkreetse lapse nime alla tekib ka lapsevanema kinnituse
andmise kuupäev (staatus jääb veel märkimata).
8.2. Seejärel tuleb esitada „Haapsalu linna põhikooli vastuvõtu taotlus”. NB! Seda peavad täitma kõik – ka siis, kui laps läheb algkooli (tegemist ei ole kooli nimega). Täitke ka antud
taotlus (siin saate valida kooli). Lapse koolivalmiduskaart tuleb automaatselt taotlusele
kaasa, kui vanem märgib lahtri „Olen nõus, et minu lapse koolivalmiduskaart küsitakse
infosüsteemist ELIIS (e-lasteaed)“. Kõige lõpus vajutage nuppu “Esita taotlus”. Nüüd jõuab
taotlus konkreetsesse kooli.
8.3. Kool kinnitab taotluse ning Teid teavitatakse sellest jällegi meili teel. Nüüd, kui
kontrollida Arnos lapse staatuse seisu, näete, et laps on staatuses “Kinnitatud”.
9. Kui Te ei ole rahul pakutud kohaga:
9.1 Saate loobuda pakutud koolikohast vajutades nupule “Loobu koolikohast”. Avaneb
taotluse vorm, kus tuleb rippmenüüst valida loobumise põhjus ning soovi korral märkuste
lahtris täpsustada loobumise põhjust. NB! Tegu on täielikult kohast loobumisega. Kui olete
antud taotluse esitanud ja soovite ikkagi kohta linna koolis, tuleb uus koolimineku taotlus
esitada.
9.2 Nupp “Lapse ümbertõstmine” – antud taotlusega saate anda linnale märku, et pakutud
koht teile siiski ei sobi ja linnaametnik vaatab teie taotluse veelkord üle.