Isadepäev tähistamine Haapsalu Linna Algkoolis

Meie koolis tähistati isadepäeva 9.novembril. Isadepäev toimus kooli hoovis töötubadena, kus lõbusat ja õpetlikku õhtut aitasid  sisustada lisaks meie kooli õpetajatele veel Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitseliit,  Maanteeamet, Kodutütred ja Noorkotkad.

Suur aitäh!