Õpetajaid Külli Kivi ja Tiina Sula tunnustati tänukirjaga

Haapsalu linnavalitsus andis  15.veebruaril  Uuemõisa lossi valges saalis  tänukirjad kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltöö eest.

Haapsalu Linna Algkoolist pälvisid tänukirjad õpetaja Külli Kivi ja Tiina Sula.

Samuti tunnustati Haapsalu Linna Algkooli – väärtuskasvatuse arendamise, uudsete õppemeetodite ja tehnoloogia rakendamise ning iga õppija individuaalse toetamise eest.

Foto autor Arvo Tarmula