Õpilaspäeviku kaante kujundamise konkurss

Õpilaspäeviku kaante kujundamise konkurss

Osalema on oodatud HLA õpilased koos peredega.

Töö formaat: Kujundatakse esi – ja tagakaas mõlemad formaadis A5

Tehnika: vabalt valitud (v.a. ruumilised ja mahulised tööd).

Õpilaspäeviku kaantel peavad  kajastuma järgmised sõnad või elemendid: kooli nimi, päevik, õppeaasta  ja logo (   ).

Töö tagaküljele lisada autori nimi ja klass.

Töid hindavad Haapsalu Linna Algkooli õpetajad ja õpilasomavalitsus/ õpilased hääletussedelitega (tööd näituseks väljas).

Hinnatakse: Tööde teostuse originaalsust, loomingulisust, terviklikkust, isikupärasust ja korrektsust.

Parimatest töödest valmib näitus. 

Tähtaeg 31.jaanuar 2022.