Õpilaspäeviku kaante kujundamise konkurss 2023

  • OSALEMA OODATUD HLA ÕPILASED KOOS PEREDEGA
  • KUJUNDATAKSE ESI- JA TAGAKAAS (MÕLEMAD FORMAAT A5)
  • TEHNIKA: VABA (V.A RUUMILISED JA MAHUKAD TÖÖD)
  • VAJALIKUD ELEMENDID: KOOLI NIMI, PÄEVIK, ÕPPEAASTA JA LOGO
  • TÖÖ TAGAKÜLJELE LISADA AUTORI NIMI JA KLASS
  • HINNATAKSE: ORIGINAALSUST, LOOMINGULISUST, TERVIKLIKKUST
  • KLASSIS VALITAKSE VÄLJA PARIMAD TÖÖD, MIS ANTAKSE HUVIJUHILE, EDASI OTSUSTAVAD ÕPETAJAD JA SIIS KOOLIPERE

TÄHTAEG 5. VEEBRUAR!