Õppetöö korraldus 14.-22.detsembril 2020

Vabariigi Valitsus otsustas 14.–31. detsembrini kehtestada täiendavad piirangud üldhariduskoolidele, kutseõppeasutustele ja kõrgkoolidele. 

Kõikide piirangute eesmärk on inimeste vaheliste kontaktide vähendamine, et piirata koroonaviiruse levikut, seetõttu tuleb meeles pidada, et jõulupidusid, kontserte ja koosviibimisi sel perioodil korraldada ei saa.

Esmaspäevast, 14. detsembrist jätkub Haapsalu Linna Algkoolis õppetöö distantsõppena. Erandiks on eriklassides õppivad õpilased, kes jätkavad õppetööga tavakorras. Koolivaheaeg algab kõikidel õpilastel ettemääratud ajal – 23.detsembril.

Alates 11. jaanuarist 2021 jätkub haridusasutustes õppetegevus tavakorras, juhul kui valitsus ei otsusta viiruse leviku tõttu teisiti.

Täpsemat infot jagame eKoolis.