Saksakeelselt Scrabble võistlusmängult I ja III koht

13.03.2018 toimus Haapsalu Põhikoolis piirkondlik saksakeelne Scrabble võistlus, kus meie kooli 6. c klassi õpilased saavutasid nooremas vanuserühmas 1. ja 3. koha.

I koht Uku Viispert 6.c klass

III koht Markus Rafael Kalda 6.c klass

Kooli esindasid veel järgmised õpilased:

Brianna Lepplaid 6.c klass

Rico Kalda 6.b klass

Matis Russi 6.b klass

Õpilasi juhendas õpetaja Evelin Nappus.

Kiitus kõikidele osalejatele ja nende juhendajale!