Daily Archives: 17. okt. 2022

TLÜ üliõpilased Haapsalu Linna Algkoolis

Tallinna Ülikooli üliõpilased viisid läbi ELU (Erialasid Lõimiv Uuendus) projekti „Õppijate sotsiaalne kaasamine lasteaias ja koolis“ raames tegevuse „Sõpruse käevõru“.

Tegevuses osalesid 1.a klassi lapsed ja see toimus 7. oktoobril. Koolis tähistati samal ajal õpetajate päeva ja klassijuhataja oli parajasti õpetajatele korraldatud fotojahil. Tudengid alustasid tundi aruteluga sõprusest: mis on sõpruse juures oluline, milline on üks hea sõber ning millise sõbrana me ka ennast näeme. Laste pakutud märksõnad said tahvlile kirja. Ülesande teine etapp oli ühendada viis sõpruse kohta käivat väärtust värvidega. Kuna lastel oli märksõnu mõeldud rohkem, siis tekkis võimalus hääletada just nende väärtuste poolt, mis olid laste jaoks enim tähtsad. Hääletuse tulemusena said enim hääli: viisakus, head sõnad sõbrale, koos olemine, aitamine, jagamine – need väärtused said endale värvi, mille tulemusel valmisid sõpruse käevõrud kasutades vastavaid pärleid. Iga laps otsustas ise, millised omadused on just temale olulisemad. Protsess oli eriline, kuna meisterdamise ajal olid laste hulgas esindatud kõik nimetatud väärtused – üksteist aidati, töövahendeid jagati, oldi tegevuses koos, viisakad ja sõbralikud. Tegevus aitas mõtestada sõprust ja lastele meeldis see, et nad said teha tegevuse käigus ise mitmeid valikuid.