Daily Archives: 14. nov. 2022

Tähistasime isade- ja mardipäeva

Haapsalu Linna Algkooli pere tähistas 10. novembril koolihoovis isade- ja mardipäeva. Üritus algas direktori, Malle Õiglase, tutvustava kõnega, milles tänasime vanemaid õpetajate päeva korraldamisega seotud abi eest. Õpilased esitasid lühinäidendi ja tantsulise etteaste, mis valmis Milleenia Tohvi juhendamisel. Pärast kontserti said vanemad kui ka õpilased otsida Haapsalu linna pealt huvitavaid isade-ja mardipäevaga seotud küsimusi, sooritada punktides põnevaid ülesandeid ja täita ristsõna. Ristsõna lahendussõnaks tuli välja “papsid ruulivad”, milles me oleme täiesti veendunud, sest kõik võistkonnad said isade- ja mardipäeva ülesande sooritamisega suurepäraselt hakkama. Kõik tublid osalised said ürituse lõpus kommi nagu mardipäevale on omane. Täname vanemaid aktiivse osaluse eest ja peatse kohtumiseni!