Õpilaspäeviku kaante konkursi võitja on selgunud

Laste ja õpetajate ühishääletuse lemmikuks osutus nr 7 töö, mille autor on Annabel Vaksmann (67 häälega), teisele kohale jäi töö nr 3, mille autor on Noah Alnomany (65 häälega) ning auväärt kolmas koht kuulub tööle nr 5, mille autor on Annabel Vaksmann (36 häälega). Kokku oli hääletajaid 224.