Vastlapäeval vurri tegemine

21.veebruaril õpetasid õpilasomavalitsuse liikmed teistele õpilastele vastlavurri tegemist.