All posts by Malle Õiglas

Tänu!

Hea koolipere!

Täna lõppeb järjekordne õppeaasta meie koolis. See on olnud täiesti teistsugune ja täiesti eriline.  Oma kolmanda trimestri oleme praktiseerinud õppimist ja õpetamist distantsilt, kõik kodud on olnud ühteaegu klassiruumiks – kontoriks – lasteaiaks – huvihariduskeskuseks ja milleks veel iganes. See polnud kindlasti kellelegi kerge aeg, aga me kõik saime hakkama.

Suur tänu teile selle panustamise, avatuse ja koostöö eest!

Soovime kõigile rahulikku ja päikeselist suve!

Info 1. klassi astuvate laste vanematele!

Seoses eriolukorraga ei saa me dokumente toimetada selliselt, nagu oleme algselt teada andnud.

1. klassi tulevate õpilate nimekirja leiab siit: 1. klassid 2020-21

Kõikidel vanematel, kes avaldasid soovi , et nende laps asub õppima Haapsalu Linna Algkooli 1. klassi, palume täita ankeedi siin.

Palun ankeet täita hiljemalt 15. maiks.

Dokumendid, mis on vaja esitada lisaks, saab tuua kooli postkasti (kindlasti ühes ümbrikus ja lapse nimi peal) või alates 18. maist kooli kantseleisse (iga päev 10.00 – 13.00).

1. klassi minevale õpilasele vajalike vahendite nimekiri asub siin: VAJALIKUD ÕPPEVAHENDID 1.KLASS 

Koosolekute toimumise kohta anname infot edaspidi, jälgides eriolukorra reegleid ja arvestades turvalisust.

Lisainfo saamiseks palun helistada telefonil 55539421 (Malle Õiglas, direktor).

Kõike head soovides

Malle Õiglas

Koduõppe viies nädal ja tulevik

Hea koolipere!

Astusime eile juba viiendasse koduõppe nädalasse. Aitäh kõikidele – oleme hakkama saanud, õppinud teistmoodi tingimustes ja olnud väga tublid!

Eelmise nädala lõpus andis haridusminister teada, et koduõpe jätkub vähemalt 15. maini ja juhul kui viirus taandub, taastub õppetöö vaid osaliselt. Kuidas – sellest anname teada, kui täpsemad reeglid selguvad. Tavalist õppetööd koolis ja klassiruumis sel õppeaastal kahjuks toimuma ei saa. Samuti ei toimu lõpuaktuseid ega klassiekskursioone. 

Kindlasti arvestame õppetööst kokkuvõtet tehes seda, kuidas õpilane on oodatud töid esitanud (tähtaegadest kinni pidamist, korrektsust, suhtlemist õpetajaga, kui on tekkinud probleeme tööde esitamisega). Klassi lõpetamine toimub aastahinnete alusel. Kuidas täpselt ja mis alustel, selle korra kinnitame peagi ja anname teile teada.

Me jätkame õppetööga samadel alustel ja selliselt nagu oleme seda teinud seni. Ikka tuletan meelde, et ära jää oma murega üksi, küsi nõu ja abi oma õpetajalt. Ka sotsiaalpedagoogid, psühholoogid, õppealajuhataja ja direktor on kõigi jaoks kogu aeg olemas (kontaktid on kooli kodulehel olemas). Koos leiame kindlasti lahenduse ja saame hakkama! Kindlasti ei tohiks millegagi lihtsalt ootama jääda, sest nii hakkavad asjad hoopis kuhjuma. 

Tuletan meelde, et on võimalik taotleda ka toiduabi (eKooli vestluste all on selle kohta täpne info).

Soovin kõigile jõudu, rahulikku meelt, mõistmist ja tulemuslikku koostööd!

 

Käitume vastutustundlikult ja väldime väliskontakte! 

Malle Õiglas

Hea koolipere!

Hea koolipere!

Kohe on lõppemas teine nädal koduõpet. Oleme seni üsna hästi hakkama saanud. Aitäh kõigile – õpilastele, koolitöötajatele ja lapsevanematele mõistva suhtumise ja koostöö eest! Haridus- ja teadusministeerium pikendas distantsõpet. Hetkel antud info järgi on selge, et meie praegune töökorraldus jätkub veel vähemalt kaks nädalat ja suure tõenäosusega läheb see aprilli lõpuni. Kas 4. maist on võimalik naasta tavapärasele õppetööle, ei ole ministri sõnul täna veel võimalik öelda. Kevadist koolivaheaega ega suvevaheaega ei ole ministeeriumil plaanis muuta. Peame vastu, me saame sellega kindlasti hakkama! Ehkki kodus ise õppimine on madalama tempoga, ei maksa karta, et midagi olulist jääb vahele või tegemata. Õpetajad ja klassijuhatajad jälgivad pidevalt õppes osalemist ning vajadusel võtavad õpilasega/vanemaga ühendust. Nii mõnegi jaoks on selline õppimine keerukas või ajamahukas. Sel juhul on heaks soovituseks küsida esmalt nõu ja abi oma õpetajalt. Ka sotsiaalpedagoogid, psühholoogid, õppealajuhataja ja direktor on kõigi jaoks kogu aeg olemas. Koos leiame lahenduse! Kindlasti ei tohiks millegagi lihtsalt ootama jääda, sest nii hakkavad asjad hoopis kuhjuma.
See, mis saab õppeaasta lõpetamisest, selgub kindlasti aja jooksul. Kindel on see, et tasemetöid sel kevadel ei sooritata. Peame kohanema antud olukorraga, olema rahulikud ja paindlikud. Hoiame teid kindlasti arengutega kursis!
Soovin kõigile jõudu, rahulikku meelt, mõistmist ja tulemuslikku koostööd!
Palun vältige väliskontakte ja järgige eriolukorra reegleid – nii saame viiruse kontrolli alla ja kiiremini naasta oma tavapärase elukorralduse juurde! Käitume vastutustundlikult!

Malle Õiglas

Haapsalu linnavalitsus võimaldab toiduabi Haapsalu linna koolide õpilastele.

Haapsalu linnavalitsus võimaldab toiduabi Haapsalu linna koolide õpilastele.

Alates homsest, 27. märtsist, on võimalik raskustesse sattunud peredel, kelle lapsed õpivad Haapsalu koolides, saada  Haapsalu linnalt toiduabi.

Toiduabi antakse vanema avalduse alusel peredele, kellel on ilmnenud toimetuleku raskus.

Selleks, et toiduabi saada, peab lapsevanem või eestkostja esitama kirjaliku avalduse  koolile ( kas klassijuhatajale või email: malle.dir@hla.edu.ee ).  Taotluses palume esitada järgmised andmed: vanema nimi ja kontaktid, lapse nimi ja isikukood, aadress, pereliikmete arv, taotlemise põhjus. Kool edastab soojate andmed iga kolmapäeva hommikul.  Abivajajatele teatatakse täpne  aeg, millal ta peab toiduabi pakile järgi tulema.

Taotlust ei pea esitama, kui abivajajaga on juba personaalselt ühendust võetud või abivajadus on juba esitatud.

Jaotamine korraldatakse Haapsalu Põhikooli juures.
Kooli juures jälgib turvafirma, et inimesed hoiaksid piisavat distantsi endast ümbritsevate inimestega. Kaalumisel on järgmised jagamised teostada kulleritega, et viia miinimumini inimeste kokkupuuted.

Linnavalitsus plaanib jagada toidupakke üks kord nädalas. Toidupakk on komplekteeritud arvestusega, et oleks tagatud koolinädala jagu toidukordasid.

Toidupakk sisaldab purgisuppe, putrusid ja helbeid.

Meie koduõpe!

Hea koolipere!

Oleme esimese koduõppe nädala selja taha jätnud. See oli täiesti teistmoodi ja uus kõikidele osapooltele. Kindlasti oli kõikidel palju õppimist, oli kergemaid ja raskemaid olukordi. Aga me saime hakkama! Suur aitäh teile mõistmise ja toimetamise eest. Me teeme seda kõik koos ja kui toetame teineteist, siis on natukenegi kergem.

Nüüd siis teine nädal ja loodan, et oleme oma päevaplaanid paika loksutanud, süsteem on omasem ja olukord tuttavam. Soovin kõigile rahulikku meelt, märkamist ja hoolivust. Hetkel on väga oluline suhtlemine ja oma murede – rõõmude jagamine. Õnneks on meil eKool, meilid ja teised toredad keskkonnad, mis annavad võimaluse suhtlemiseks.

Olge ikka kodus, aga püüdke  olla iga päev ka natuke õues – liikuda metsas. Ärge kohtuge sõpradega, vaid minge välja oma perega.

Hoidke oma peret  ja hoolige oma lähedastest!

Soovin kõigile tugevat tervist, positiivsust, kannatlikkust ja jõudu!

Malle Õiglas

 

Seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega toimub õppetöö Haapsalu Linna Algkooli õpilastele alates esmaspäevast, 16. märtsist, distantsõppena.

TÄHELEPANU!                                                                              

Seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega toimub õppetöö Haapsalu Linna Algkooli õpilastele alates esmaspäevast, 16. märtsist, distantsõppena. Õpetajad annavad lastele ülesanded ja tegevusjuhised eKooli kaudu koduste ülesannete all. Õpilane õpib iga päev, saab iga päev uued ülesanded ja juhised, mis on vajalik sellel päeval sooritada.

Palume väiksemate õpilaste puhul vanemate abi, et anda õpetajale tagasiside tehtu kohta – selleks tulevad samuti juhised eKooli. Distantsõppe puhul vajavad kõik õpilased vanemate toetust ja jälgimist.

Esialgu jääb kool suletuks kaheks nädalaks. Palume jälgida informatsiooni kooli eKoolis, kodulehel ja kooli facebooki lehel.

Palume kõigil õpilastel püsida kodus ja vältida väliskontakte (sh kogunemisi õues). Selline meede on vajalik selleks, et tõkestada viiruse leviku võimalusi.

Inimesed, kel on põhjendatud kahtlus, et nad võivad olla nakatunud koroonaviirusega, peaksid helistama oma perearstile või perearsti nõuandetelefonile 1220. Terviseseisundi halvenemisel tuleb helistada hädaabinumbril 112.

Koroonaviirust tasub kahtlustada juhul, kui inimene on viimase 14 päeva jooksul käinud haiguse riskipiirkonnas ja tal esinevad haigusele iseloomulikud sümptomid ehk köha, palavik ja/või hingamisraskused. Muul juhul võib olla tegemist Eestis laialdaselt leviva gripi või gripilaadse viirusega.

Kõige õigem ja ajakohasem info koroonaviiruse COVID-19 kohta on leitav terviseameti kodulehelt –https://www.terviseamet.ee/

Viiruseennetuse teavitusmaterjalid https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised

Haapsalu kolledži üliõpilaste projekt “Ohud ja võimalused kooliteel”!

Tallinna ülikoolis on aine ELU – erilasid lõimiv uuendus. Selle aine raames oli meil projekt “Ohud ja võimalused kooliteel”, mille käigus käisid ja uurisid tudengid liiklust meie kooli ümber. Vaatasid, märkasid ja tegid ettepanekuid, kuidas meie ise (eelkõige autojuhid) saaksime olukorda parandada..

Peatumisala teema on edastatud linnavalitsusele ja see läheb liikluskomisjonis arutamisele.

Projektis osalesid üliõpilased kõikidelt Haapsalu kolledži erialadelt: liiklusohutus, tervisejuhid, rakendusinformaatika ning käsitöö- ja disaini eriala.

Meie Aasta õpetajad!

Läänemaa Aasta klassiõpetaja 2019 ja Läänemaa Aasta Õpetaja 2019

Merlin Soomets

Läänemaa Aasta õppeasutuse juht 2019

Malle Õiglas 

Läänemaa Aasta põhikooli õpetaja 2019 nominent ja HLA õpilaste lemmikõpetaja

Ulrika Tülp 

Läänemaa Aasta klassiõpetaja 2019 tiitli nominendid 

Taimi Sammel

Viive Karnau 

Tiia Lehepuu 

Läänemaa Aasta õppeasutuse juhi 2019 nominent

Merle Moumets 

Palju õnne!

 

 

Lastevanemate üldkoosolek

Haapsalu Linna Algkooli lastevanemate üldkoosolek toimub 19.09.2019 kell 18.00 kooli saalis.

Päevakord:

  1. Ülevaade eelmisest õppeaastast ja selle õppeaasta olulistest kuupäevadest.
  2. Infotund  “Hea uni – edu võti.” Külas on unenõustaja Kene Vernik, kes räägib sellest kui tähtis on uni ja kuidas kõik meie ümber sõltub une kvaliteedist. Ja sellest, kuidas meie vanematena saame oma last aidata.

1. klasside nimekirjad 2019/2020 õppeaastal

õp Tiia Lehepuu 1. b klass
1 ALLMETS LAURA
2 BARBEDO ÕNNE MARIE
3 HÄELME KRISTER
4 KRUUSE LYSANDRA
5 MAIVEL ADELE
6 PUKK CRISLYN
7 SILD LISANN
8 ŠAPOVALOVA KAROLINA
9 TAMMELEHT MIRJAM
10 TOMSON LISANN
11 URRA RITA-LII
12 VALLIK JOHANNA
13 KIVIRAND KENERT
 14 KRUUSE SANDER
15 LUMISTE BRAIEN
16 PERHOLD RINEK
17 RAATPALU FRED
18 KÕRVEMAA KADI LIIS
õp. Maren Suu  1. c klass
1 FIGOL GERTI
2 INDLO CHRIS – ROBIN
3 JÕESAAR ELEENE MIA
4 KALLAS MARIT
5 KOSTANEVICH VIKTORIA
6 METSALU MIRTE ELIISE
7 MÄTTIKAS MERIBEL
8 POOLMAA RONJA
9 SAAR ANN MATILDE
10 SÕBER LENNA-LISETT
11 TOOME LAURA
12 UIBOPUU KATRIIN
13 JUGAPUU OLIVER
14 LEPPLAID KRIS
15 LOOS ARTUR
16 OJASOO TORMI
17 SÜNDEMA HENRI
18 VAKSMANN HANNES
õp Tuuli Sein 1. a klass
1 NURM HENDRIK
2 PÄRNASTE LEN
3 UUSOJA KERDO
4 KAUDER KERMO

Koosolek esimesse klassi tulevate laste vanematele toimub 13. juunil kell 18.00