IV klassid

ESMASPÄEV

IV A klass

IV B klass

IV C klass

IV VKL

1.tund

 eesti keel kehaline kasvatus P eesti keel  matemaatika

2. tund

 matemaatika  eesti keel matemaatika  eesti keel

3. tund

 matemaatika  matemaatika inglise keel  eesti keel

4. tund

kehaline kasvatus TP kehaline kasvatus T

tööõpetus P

kehaline kasvatus T

kehaline kasvatus P

 kehaline kasvatus

5. tund

kehaline kasvatus TP kehaline kasvatus T

tööõpetus P

kehaline kasvatus T

kehaline kasvatus P

kehaline kasvatus

6. tund

 klassijuhatamine  ühiskond

TEISIPÄEV

IV A klass

IV B klass

IV C klass

IV VKL

1.tund

loodusõpetus  eesti keel matemaatika  –

2. tund

 matemaatika  matemaatika eesti keel  matemaatika

3. tund

inglise keel inglise keel muusikaõpetus inglise keel

4. tund

tööõpetus P  loodusõpetus inglise keel kunstiõpetus

5. tund

tööõpetus P muusikaõpetus kunstiõpetus

6. tund

poistekoor poistekoor

7. tund

KOLMAPÄEV

IV A klass

IV B klass

IV C klass

IV VKL

1.tund

 eesti keel  eesti keel muusikaõpetus  –

2. tund

 matemaatika  eesti keel matemaatika  matemaatika

3. tund

 ühiskond  loodusõpetus eesti keel  eesti keel

4. tund

arvutiõpetus matemaatika ühiskond  eesti keel

5. tund

muusikaõpetus arvutiõpetus inglise keel loodusõpetus

6. tund

rahvatants   kunstiõpetus arvutiõpetus arvutiõpetus

7. tund

NELJAPÄEV

IV A klass

IV B klass

IV C klass

IV VKL

1.tund

muusikaõpetus klassijuhatamine

2. tund

inglise keel inglise keel eesti keel inglise keel

3. tund

 eesti keel  eesti keel inglise keel  matemaatika

4. tund

 matemaatika  matemaatika matemaatika eesti keel

5. tund

loodusõpetus  – loodusõpetus muusikaõpetus

6. tund

kunstiõpetus/

mudilaskoor

mudilaskoor mudilaskoor

7.tund

kunstiõpetus

REEDE

IV A klass

IV B klass

IV C klass

IV VKL

1.tund

inglise keel inglise keel matemaatika  inglise keel

2. tund

eesti keel  matemaatika eesti keel matemaatika

3. tund

eesti keel muusikaõpetus loodusõpetus  ühiskond

4. tund

kehaline kasvatus TP  kehaline kasvatus T

klassijuhatamine

 kehaline kasvatus TP loodusõpetus

5. tund

tööõpetus T tööõpetus T

kehaline kasvatus P

tööõpetus TP  tööõpetus

6.tund

tööõpetus T

tööõpetus T

kehaline kasvatus P

tööõpetus TP

 tööõpetus