Koduõppe viies nädal ja tulevik

Hea koolipere!

Astusime eile juba viiendasse koduõppe nädalasse. Aitäh kõikidele – oleme hakkama saanud, õppinud teistmoodi tingimustes ja olnud väga tublid!

Eelmise nädala lõpus andis haridusminister teada, et koduõpe jätkub vähemalt 15. maini ja juhul kui viirus taandub, taastub õppetöö vaid osaliselt. Kuidas – sellest anname teada, kui täpsemad reeglid selguvad. Tavalist õppetööd koolis ja klassiruumis sel õppeaastal kahjuks toimuma ei saa. Samuti ei toimu lõpuaktuseid ega klassiekskursioone. 

Kindlasti arvestame õppetööst kokkuvõtet tehes seda, kuidas õpilane on oodatud töid esitanud (tähtaegadest kinni pidamist, korrektsust, suhtlemist õpetajaga, kui on tekkinud probleeme tööde esitamisega). Klassi lõpetamine toimub aastahinnete alusel. Kuidas täpselt ja mis alustel, selle korra kinnitame peagi ja anname teile teada.

Me jätkame õppetööga samadel alustel ja selliselt nagu oleme seda teinud seni. Ikka tuletan meelde, et ära jää oma murega üksi, küsi nõu ja abi oma õpetajalt. Ka sotsiaalpedagoogid, psühholoogid, õppealajuhataja ja direktor on kõigi jaoks kogu aeg olemas (kontaktid on kooli kodulehel olemas). Koos leiame kindlasti lahenduse ja saame hakkama! Kindlasti ei tohiks millegagi lihtsalt ootama jääda, sest nii hakkavad asjad hoopis kuhjuma. 

Tuletan meelde, et on võimalik taotleda ka toiduabi (eKooli vestluste all on selle kohta täpne info).

Soovin kõigile jõudu, rahulikku meelt, mõistmist ja tulemuslikku koostööd!

 

Käitume vastutustundlikult ja väldime väliskontakte! 

Malle Õiglas