All posts by Malle Õiglas

Jõulud!

Armas koolipere!
Taas algas auga välja teenitud koolivaheaeg. Lisaks oleme jõulumeeleolus ja kohe – kohe jätame selja taha aasta 2020.
See aasta on olnud väga teistmoodi ja harjumatu meie kõigi jaoks. Oleme edukalt hakkama saanud ja see annab jõudu edasi minemiseks :)!
Tänan teid kõiki koostöö, toetuse, mõistmise ja hoolimise eest!
Soovin kõigile rahulikke jõule, mõnusat aastavahetust, tugevat tervist ja edukat uut aastat!
Loodan, et meil on kõigil võimalus kohtuda koolis 11. jaanuaril 2021. Kuidas ja mis tingimustel seda teha saame, seda jälgi palun eKoolist ja kodulehelt alates 7. jaanuarist.
 
Malle Õiglas

Toidupakkide jagamine meie kooli õpilastele!

Pakke jagame esmaspäeval , 21. detsembril ajagraafiku alusel koolimaja peaukse juures. Palun vaadake eKoolist, millisel ajal teie last kooli juurde ootame!

Pakile järele tulles palume järgida kõiki Terviseameti kehtestatud eeskirju: hoiame teiste inimestega 2-meetrist distantsi, tuleme võimalikult täpselt etteantud ajal.

Kuna pakk võib olla väiksema lapse jaoks päris raske (2,12 kg), siis võib laps tulla koos lapsevanemaga. 

Eriklasside õpilased saavad paki koolis oma klassijuhataja käest.

Küsimuste korral palume helistada telefonil 55539420 või kirjutada hla@hla.edu.ee.

Kuna pakk on mõeldud kõikidele õpilastele, siis on väga oluline, et kõik ka selle paki kätte saaks.

Haapsalu linna koolide ühine kokkulepe COVID-19 leviku ennetamiseks

  • Haigustunnustega (halb enesetunne, nohu, köha, palavik jne) laps ja täiskasvanu jääb koju.
  • Haigustunnustega õpilane saadetakse koju. Koolil on õigus kõiki kontaktivaba termomeetriga kraadida.
  • Eneseisolatsiooni kohustusest palume teavitada klassijuhatajat.
  • Koolist eemal olev õpilane jälgib eKoolist õppetundide kirjeldusi ja koduseid ülesandeid ning õpib kodus iseseisvalt.
  • Järgime hügieeninõudeid ja hoiame puhtust (peseme käsi, aevastades kasutame pabertaskurätte jne).
  • Vahetundides, liikumistundides ja muudel õppetegevustel oleme võimalikult palju õues. Palume riietuda vastavalt.
  • Siseruumides väldime üksteisega lähikontaktis olemist.
  • Lapsevanemad ja külalised on lubatud koolimajja ainult eelneval kokkuleppel kooli töötajaga.
  • Palume (sh ka koolivaheaegadele) välisreise mitte planeerida. Vältimatute reiside korral tuleb jälgida Eesti Vabariigis kehtivaid nõudeid.  Reisist palume teavitada klassijuhatajat.
  • Viirusohu kasvamisel lähtume Terviseameti juhenditest, infot jagame eKoolis ja kooli kodulehel. Palume vanematel eKoolis kontrollida oma kontaktandmed ja lapse oma eKooli konto olemasolu.

Võtame tööle majandusjuhataja!

Haapsalu Linna Algkool võtab tööle täiskohaga (1,0) majandusjuhataja, kes on avatud, väga hea meeskonnatöö oskusega, kohusetundlik  ja sõbralik suhtleja.

Omab planeerimis- analüüsimisoskust, korrektsust dokumendihalduses ning head arvuti kasutamise oskust.

Kasuks tuleb kõrgharidus, eelnev töökogemus majandusjuhatajana, hea tehniline taip, ehitus- jms alased teadmised ja oskused.

Palun saada oma CV  ja motivatsioonikiri hiljemalt 26. juuliks 2020 e-aadressil malle.dir@hla.edu.ee. Lisainfo tel 55539421 (Malle Õiglas).

Tööle asumise aeg 17.08.2020

Kooli kantselei lahtiolekuajad suvel!

Kooli kantselei on suveajal avatud alljärgnevalt:

15. 06 –  03.07.2020 tööpäevadel kell 9.00 – 13.00

06.07. – 31.07.2020 on koolimaja suletud.

Info ja dokumendid sel perioodil telefonil 55539420

03.08. – 25.08.2020 tööpäevadel kell 9.00 – 13.00

 

 

Tänu!

Hea koolipere!

Täna lõppeb järjekordne õppeaasta meie koolis. See on olnud täiesti teistsugune ja täiesti eriline.  Oma kolmanda trimestri oleme praktiseerinud õppimist ja õpetamist distantsilt, kõik kodud on olnud ühteaegu klassiruumiks – kontoriks – lasteaiaks – huvihariduskeskuseks ja milleks veel iganes. See polnud kindlasti kellelegi kerge aeg, aga me kõik saime hakkama.

Suur tänu teile selle panustamise, avatuse ja koostöö eest!

Soovime kõigile rahulikku ja päikeselist suve!

Info 1. klassi astuvate laste vanematele!

Seoses eriolukorraga ei saa me dokumente toimetada selliselt, nagu oleme algselt teada andnud.

1. klassi tulevate õpilate nimekirja leiab siit: 1. klassid 2020-21

Kõikidel vanematel, kes avaldasid soovi , et nende laps asub õppima Haapsalu Linna Algkooli 1. klassi, palume täita ankeedi siin.

Palun ankeet täita hiljemalt 15. maiks.

Dokumendid, mis on vaja esitada lisaks, saab tuua kooli postkasti (kindlasti ühes ümbrikus ja lapse nimi peal) või alates 18. maist kooli kantseleisse (iga päev 10.00 – 13.00).

1. klassi minevale õpilasele vajalike vahendite nimekiri asub siin: VAJALIKUD ÕPPEVAHENDID 1.KLASS 

Koosolekute toimumise kohta anname infot edaspidi, jälgides eriolukorra reegleid ja arvestades turvalisust.

Lisainfo saamiseks palun helistada telefonil 55539421 (Malle Õiglas, direktor).

Kõike head soovides

Malle Õiglas

Koduõppe viies nädal ja tulevik

Hea koolipere!

Astusime eile juba viiendasse koduõppe nädalasse. Aitäh kõikidele – oleme hakkama saanud, õppinud teistmoodi tingimustes ja olnud väga tublid!

Eelmise nädala lõpus andis haridusminister teada, et koduõpe jätkub vähemalt 15. maini ja juhul kui viirus taandub, taastub õppetöö vaid osaliselt. Kuidas – sellest anname teada, kui täpsemad reeglid selguvad. Tavalist õppetööd koolis ja klassiruumis sel õppeaastal kahjuks toimuma ei saa. Samuti ei toimu lõpuaktuseid ega klassiekskursioone. 

Kindlasti arvestame õppetööst kokkuvõtet tehes seda, kuidas õpilane on oodatud töid esitanud (tähtaegadest kinni pidamist, korrektsust, suhtlemist õpetajaga, kui on tekkinud probleeme tööde esitamisega). Klassi lõpetamine toimub aastahinnete alusel. Kuidas täpselt ja mis alustel, selle korra kinnitame peagi ja anname teile teada.

Me jätkame õppetööga samadel alustel ja selliselt nagu oleme seda teinud seni. Ikka tuletan meelde, et ära jää oma murega üksi, küsi nõu ja abi oma õpetajalt. Ka sotsiaalpedagoogid, psühholoogid, õppealajuhataja ja direktor on kõigi jaoks kogu aeg olemas (kontaktid on kooli kodulehel olemas). Koos leiame kindlasti lahenduse ja saame hakkama! Kindlasti ei tohiks millegagi lihtsalt ootama jääda, sest nii hakkavad asjad hoopis kuhjuma. 

Tuletan meelde, et on võimalik taotleda ka toiduabi (eKooli vestluste all on selle kohta täpne info).

Soovin kõigile jõudu, rahulikku meelt, mõistmist ja tulemuslikku koostööd!

 

Käitume vastutustundlikult ja väldime väliskontakte! 

Malle Õiglas

Hea koolipere!

Hea koolipere!

Kohe on lõppemas teine nädal koduõpet. Oleme seni üsna hästi hakkama saanud. Aitäh kõigile – õpilastele, koolitöötajatele ja lapsevanematele mõistva suhtumise ja koostöö eest! Haridus- ja teadusministeerium pikendas distantsõpet. Hetkel antud info järgi on selge, et meie praegune töökorraldus jätkub veel vähemalt kaks nädalat ja suure tõenäosusega läheb see aprilli lõpuni. Kas 4. maist on võimalik naasta tavapärasele õppetööle, ei ole ministri sõnul täna veel võimalik öelda. Kevadist koolivaheaega ega suvevaheaega ei ole ministeeriumil plaanis muuta. Peame vastu, me saame sellega kindlasti hakkama! Ehkki kodus ise õppimine on madalama tempoga, ei maksa karta, et midagi olulist jääb vahele või tegemata. Õpetajad ja klassijuhatajad jälgivad pidevalt õppes osalemist ning vajadusel võtavad õpilasega/vanemaga ühendust. Nii mõnegi jaoks on selline õppimine keerukas või ajamahukas. Sel juhul on heaks soovituseks küsida esmalt nõu ja abi oma õpetajalt. Ka sotsiaalpedagoogid, psühholoogid, õppealajuhataja ja direktor on kõigi jaoks kogu aeg olemas. Koos leiame lahenduse! Kindlasti ei tohiks millegagi lihtsalt ootama jääda, sest nii hakkavad asjad hoopis kuhjuma.
See, mis saab õppeaasta lõpetamisest, selgub kindlasti aja jooksul. Kindel on see, et tasemetöid sel kevadel ei sooritata. Peame kohanema antud olukorraga, olema rahulikud ja paindlikud. Hoiame teid kindlasti arengutega kursis!
Soovin kõigile jõudu, rahulikku meelt, mõistmist ja tulemuslikku koostööd!
Palun vältige väliskontakte ja järgige eriolukorra reegleid – nii saame viiruse kontrolli alla ja kiiremini naasta oma tavapärase elukorralduse juurde! Käitume vastutustundlikult!

Malle Õiglas

Haapsalu linnavalitsus võimaldab toiduabi Haapsalu linna koolide õpilastele.

Haapsalu linnavalitsus võimaldab toiduabi Haapsalu linna koolide õpilastele.

Alates homsest, 27. märtsist, on võimalik raskustesse sattunud peredel, kelle lapsed õpivad Haapsalu koolides, saada  Haapsalu linnalt toiduabi.

Toiduabi antakse vanema avalduse alusel peredele, kellel on ilmnenud toimetuleku raskus.

Selleks, et toiduabi saada, peab lapsevanem või eestkostja esitama kirjaliku avalduse  koolile ( kas klassijuhatajale või email: malle.dir@hla.edu.ee ).  Taotluses palume esitada järgmised andmed: vanema nimi ja kontaktid, lapse nimi ja isikukood, aadress, pereliikmete arv, taotlemise põhjus. Kool edastab soojate andmed iga kolmapäeva hommikul.  Abivajajatele teatatakse täpne  aeg, millal ta peab toiduabi pakile järgi tulema.

Taotlust ei pea esitama, kui abivajajaga on juba personaalselt ühendust võetud või abivajadus on juba esitatud.

Jaotamine korraldatakse Haapsalu Põhikooli juures.
Kooli juures jälgib turvafirma, et inimesed hoiaksid piisavat distantsi endast ümbritsevate inimestega. Kaalumisel on järgmised jagamised teostada kulleritega, et viia miinimumini inimeste kokkupuuted.

Linnavalitsus plaanib jagada toidupakke üks kord nädalas. Toidupakk on komplekteeritud arvestusega, et oleks tagatud koolinädala jagu toidukordasid.

Toidupakk sisaldab purgisuppe, putrusid ja helbeid.

Meie koduõpe!

Hea koolipere!

Oleme esimese koduõppe nädala selja taha jätnud. See oli täiesti teistmoodi ja uus kõikidele osapooltele. Kindlasti oli kõikidel palju õppimist, oli kergemaid ja raskemaid olukordi. Aga me saime hakkama! Suur aitäh teile mõistmise ja toimetamise eest. Me teeme seda kõik koos ja kui toetame teineteist, siis on natukenegi kergem.

Nüüd siis teine nädal ja loodan, et oleme oma päevaplaanid paika loksutanud, süsteem on omasem ja olukord tuttavam. Soovin kõigile rahulikku meelt, märkamist ja hoolivust. Hetkel on väga oluline suhtlemine ja oma murede – rõõmude jagamine. Õnneks on meil eKool, meilid ja teised toredad keskkonnad, mis annavad võimaluse suhtlemiseks.

Olge ikka kodus, aga püüdke  olla iga päev ka natuke õues – liikuda metsas. Ärge kohtuge sõpradega, vaid minge välja oma perega.

Hoidke oma peret  ja hoolige oma lähedastest!

Soovin kõigile tugevat tervist, positiivsust, kannatlikkust ja jõudu!

Malle Õiglas