All posts by Malle Õiglas

Esimestesse klassidesse tulevate laste dokumendid.

Ootame esimesse klassi tulevate laste vanemaid kooli kantseleisse 2.-10. mail kella 9.00-st kuni 16.00-ni, et täita sisseastumisankeet, mis on aluseks klasside komplekteerimisel ja tuua ka täiendavad dokumendid: lapse isikut tõendava dokumendi koopia, lapse tervisekaardi, koolivalmidusekaardi, õpilaspileti pildid.
Klassid komplekteeritakse hiljemalt 10. juuniks.

Esimestesse klassidesse avalduste vastuvõtmine algab 11. märtsil

Haapsalus alustatakse esimestesse klassidesse avalduste vastuvõtmist
11.märtsist 2019.

Igale koolikohustuslikule õpilasele, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistri järgi on Haapsalu linn, tagatakse õppimisvõimalus Haapsalu linna koolis.
Esimesse klassi õppima asuva lapse vanem esitab Haapsalu Linnavalitsusele vormikohase taotluse elektroonilisel vormil Haapsalu linna kodulehel või paberkandjal aadressil Posti 34 alates 11.märtsist kuni 31.märtsini 2019. Nimetatud taotluses märgib lapsevanem muuhulgas ka kooli valikul tehtud eelistused (Haapsalu Põhikool, Haapsalu Linna Algkool, Uuemõisa Lasteaed Algkool, Ridala Põhikool).
Õpilaste nimekirjadega saab tutvuda koolis alates 30. aprillist 2019
Täiendav info telefonil 47 25 306 või mari-epp.taht@haapsalulv.ee.

Jõulude aeg on imede ja heategude aeg!

Haapsalu Linna Algkooli õpilased ja õpetajad osalesid heategevusprogrammis Vaprusehelmed

Heategevuslik MTÜ Vaprusehelmed on loodud USA-s 2003. aastal algatatud Beads of Courage programmi eeskujul ja heakskiidul. Programm loodi krooniliste või eluohtlike haigustega laste ravi toetamiseks ja nende abistamiseks valulike protseduuride ja pikkade raviperioodidega toimetulekul. Eestisse jõudis helmeprogramm väikese Sander Salundo abiga, kelle lugu samuti helmeste abil kee vormi sai. Sandri vaimustus helmeprojektist andis meile kindla teadmise, et see on vajalik ka teistele samasuguse haigusega lastele.

Vaprusehelmed aitavad krooniliste haigustega lastel raviprotsessiga toime tulla. Helmeste abil saavad lapsed ja pered jutustada, mida nad on saavutanud ja läbi elanud ja millist vaprust oma teel üles näidanud. Narratiivi loomine ja oma loo mõtestamine aitab vähendada kaost ja distressi, mille trauma lapsele tekitada võib.

Helmed on nähtavad, ilusad, värvilised ja lihtsasti mõistetavad. Helmekeelt oskavad kõik rahvad. Kui helmed keeks lükkida, saab neist lugu, nagu sõnugi ritta pannes.

Vaprusehelmeste teekond algab esimese helme ja nööriga, kuhu laps oma nimetähtedega helmed lükib. Värvilised helmed tähistavad erinevate raviperioodide ja -võtete läbimist. Helmed saab laps õe või arsti käest pärast protseduuri. Ravi lõppedes saab laps viimase helme, kee seotakse kokku ning see jääb tähistama üht rasket, kuid tähenduslikku perioodi tema elus.

Vaata lähemalt Facebook/Vaprusehelmed.

Lastevanemate üldkoosolek

Haapsalu Linna Algkooli lastevanemate üldkoosolek toimub 4. oktoobril 2018 kell 18.30

Päevakord:

  1. Kokkuvõte eelmisest õppeaastast –  direktor
  2. Haridusasutuse lähiümbruse liiklusohtude analüüs ja parendusettepanekud Haapsalu Linna Algkooli näitel – Lembi Sillandi

1. klasside nimekirjad

Head vanemad!

Ootame teid esimesele klassikoosolekule 12.06.2018 kell 18.00

  1. A klass õp Andželika Ender
1 ANDREJEV TIMUR
2 KAUS KERTU
3 KUKUŠKIN HARLI
4 PAJUNURM ANDRY
5 SEDMAN OSKAR
6 SIRILA MARKKUS

 

  1. B klass õp Taimi Sammel
1 ARUSAAR SIMON
2 FELMAN MERLIN
3 ISTOMIN MARJA LEENA
4 KARGAŠINA ANASTASIJA
5 KIIL ANNABEL
6 KLOOSTER KÄRT
7 KUUSEÕIS KRISTOFER ERIC
8 LAURITS KERT-ERIK
9 LAUS ANNA
10 LIIK KERTU
11 LÕPS KALVIN
12 MARK OLIVIA
13 MERILO OLIVER
14 MIHAILOVA KRISTINA
15 NELKE EMILI
16 PALL HELENA
17 PRAGI ENELI
18 RANNAMÄE MIHKEL MEHIS
19 SAAREVÄLI GUSTAV
20 TOMSON KASPAR
21 TOMUSK KOIT KULDAR
22 VALDMANN SIIM SERGO

 

  1. C klass õp Evelin Nappus
1 ANNAMAA NORA
2 ARRO ANDERO
3 ENDER SANDRA-LIIS
4 IKMELT JANETT
5 KAJAK BIRGIT-TRIIN
6 KAUS KRISTO
7 KRUUSMA GERTU
8 KURE KASPAR
9 LIIV LISANNA MARII
10 LOPES MARQUES AGNES
11 MAAR TRISTAN
12 MÄESALU ROBIN
13 NURM TOOMAS
14 RING JUSS
15 SAAR GRETE
16 SARAPIK RICO
17 SOONE MARTA
18 STRAUSS GLORIA MAGDALENA
19 TALVISTU ELSA-JOHANNA
20 TAMERI MIHKEL
21 VAABEL HELE-RIIN
22 VILLERS RASMUS

Ootame oma meeskonda järgmisest õppeaastast järgmiseid töötajaid.

Haapsalu Linna Algkool ootab oma töökasse meeskonda:

  • abiõpetajat (tööle asumise aeg 15.08.2018) 1,0 kohta
  • huvijuhti (tööle asumise aeg 15.08.2018) 1,0 kohta
  • eripedagoog – klassiõpetajat eriklassi õpetajaks (tööle asumine 15.08.2018)

Kandidaatidel on nõutav  erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon.

Kandidaatidel palume esitada CV ja haridust tõendavad dokumendid

18. juuniks 2018 e-aadressil malle.dir@hla.edu.ee

Info telefonil  55539421 (Malle Õiglas – direktor)

“Jalgsi kooli” I, II ja III etapi kokkuvõte

„Jalgsi kooli“ 3. etapi kokkuvõte (7.- 11. mai)

I c kl – 72,5%
I a kl – 68%
I b kl – 57,3%

II a kl – 88,5%
II c kl – 80%
II b kl – 76,2%

IIIc kl – 85,1%
IIIb kl – 75,8%
IIIa kl – 75,3%
IV a kl – 95%
IV c kl – 80%
IV b kl – 75,5%

V a kl – 93,4%
V b kl – 74,2%
V c kl – 69%

VI a kl – 95,4%
VI c kl – 84,8%
VI b kl – 71,2%

„Jalgsi kooli“ 2. etapi kokkuvõte (12.-16. veebruar):
I – 1. C kl (69,9%)
II – 1.b kl (65,5%)
III – 1.a kl (60%)

I – 2.a kl (92, 6%)
II – 2.b kl (68%)
III – 2.c kl (48,8%)

I – 3.c kl (66,1%)
II – 3.b kl (64,2%)
III – 3.a kl (63%)

I – 4.a kl (91%)
II – 4.b kl (62%)
III – 4.c kl (61%)

I – 5.a kl (97%)
II – 5.c kl (69,1%)
III – 5.b kl (67,4%)

I – 6.a kl (89,4%)
II – 6.c kl (75%)
III – 6.b kl ( 59%)

„Jalgsi kooli“ 1. etapi kokkuvõte (6.-10. november):

I – 1.c klass (77%)

II – 1.b klass (72%)
III – 1.a klass (58 %)

I – 2.c klass (88%)
II – 2.b klass (72%)
III – 2.a klass (66%)

I – 3.a klass (87%)
II – 3.c klass (81%)
III – 3.b klass(71%)

Väikekl (II, IV ja VI klass) – 80%

I – 4.a klass (92%)
II – 4.c klass (87%)
III – 4.b klass (74%)

I – 5.a klass (96%)
II – 5.c klass ( 94%)
III – 5.b klass (50%)

I – 6.a klass (95%)
II – 6.c klass (86%)
III – 6.b klass (67%)

Haapsalu Linna Algkooli registreeritud 1. klasside õpilased seisuga 24.04.2018

Head vanemad! 

Ootame teid 07.-11.05 mail kooli kantseleisse (avatud 8.00 – 16.00) täitma täiendavaid dokumente, mis on aluseks klasside komplekteerimiseks. Klassid komplekteerime hiljemalt 11. juuniks.

Nimekiri on siin:

1 ANDREJEV TIMUR
2 ANNAMAA NORA
3 ARRO ANDERO
4 ARUSAAR SIMON
5 ENDER SANDRA-LIIS
6 FELMAN MERLIN
7 IKMELT JANETT
8 ISTOMIN MARJA LEENA
9 KAJAK BIRGIT-TRIIN
10 KARGAŠINA ANASTASIJA
11 KAUS KERTU
12 KAUS KRISTO
13 KIIL ANNABEL
14 KLOOSTER KÄRT
15 KRUUSMA GERTU
16 KUKUŠKIN HARLI
17 KURE KASPAR
18 KUUSEÕIS KRISTOFER ERIC
19 LAURITS KERT-ERIK
20 LAUS ANNA
21 LIIK KERTU
22 LIIV LISANNA MARII
23 LOPES MARQUES AGNES
24 LÕPS KALVIN
25 MAAR TRISTAN
26 MAKAROV RALF
27 MARK OLIVIA
28 MERILO OLIVER
29 MIHAILOVA KRISTINA
30 MÄESALU ROBIN
31 NELKE EMILI
32 NURM TOOMAS
33 PALL HELENA
34 PELLO SANDRA
35 RANNAMÄE MIHKEL MEHIS
36 RING JUSS
37 RUUGE MARIA REBEKA
38 SAAR GRETE
39 SAAREVÄLI GUSTAV
40 SARAPIK RICO
41 SEDAM OSKAR
42 SIRILA MARKKUS
43 SOONE MARTA
44 STRAUSS GLORIA MAGDALENA
45 TAMERI MIHKEL
46 TOMSON KASPAR
47 TOMUSK KOIT KULDAR
48 VAABEL HELE-RIIN
49 VALDMANN SIIM SERGO
50 VILLERS RASMUS

Haapsalu linn hakkab vastu võtma avaldusi esimesse klassi minevate laste kohta.

PRESSITEADE
7.03.2018

Haapsalu linn hakkab vastu võtma avaldusi esimesse klassi minevate laste kohta.

Alates esmaspäevast, 12. märtsist alustatakse Haapsalu linnas taotluste vastu võtmist esimesse klassi astuvate laste kohta.
Taotluste vastuvõtt toimub veebikeskkonnas Haapsalu Linnavalitsuse kodulehel www.haapsalu.ee . Taotlusi saab esitada kuni 29. märtsini (k.a).

Taotluse esimesse klassi astuvale lapsele saab esitada rahvastikuregistri andmebaasis lapsega ühist elukohta omav lapsevanem või lapse seaduslik esindaja.

Taotluste läbivaatamist alustatakse  2. aprillil ning kõik ajavahemikus 12.- 29. märtsini (k.a.) esitatud avaldused loetakse esitatuks samaaegselt ning avaldusi ajalisse järjekorda ei seata.

Avaldused, mis on esitatud peale 29. märtsi, kuuluvad läbivaatamisele ajalises järjekorras.
Esimeste klasside nimekirjadega on võimalik tutvuda alates 23. aprillist Haapsalu linna koolides.

Täpsustavate küsimuste korral pöörduda haridusnõuniku poole. Mari-Epp Täht, telefon – 56562456 või e-post –  mari-epp.taht@haapsalulv.ee

Väärtuskasvatuse Kool 2017

21. novembril andis TÜ eetikakeskus Tartus toimuval väärtuskasvatuse konverentsil üle tiitli „Väärtuskasvatuse kool 2017“, mille pälvisid Tartu Kivilinna Kool ja Haapsalu Linna Algkool. Tiitel „Väärtuskasvatuse lasteaed 2017“ anti üle Tartu lasteaiale Lotte.

Väärtuskasvatuse karikasaajad 2017. Paremalt Tartu Kivilinna Kool, Haapsalu Linna Algkool ja Tartu Lasteaed Lotte. Foto: Triin Paaver, TÜ eetikakeskus

Tartu Kivilinna kooli direktor Karin Lukk kirjeldab väärtuskasvatuse kooli tiitli võitu kui maratoni läbimist. Nad on hea kooli nimelisel konkursil osalenud juba üheksa korda ning nüüd väärtuskasvatuse karika saamine on justkui finišisse jõudmine. „See on hea tagasiside, et oleme õigel teel: ei ole kraavi kaldunud ega üle piirjoone läinud“, sõnas Lukk., „Vahel on tunne, et n-ö peeglisse vaadates kipud ainult positiivset nägema., aga ju me oleme mõned pimedad nurgad ka ülesse leidnud, kui see ka teiste poolest tunnustust väärib.“

Malle Õiglase, Haapsalu Linna Algkooli direktor arvas, et väärtuskasvatuste kooli karika saamine on suur tunnustus, kuna koolis tehtav töö paistab ka teistele silma: „Me peame lugu väärtustest ja sellest, et kõik oleks koostöised ja õnnelikud. Kui see ka teistele samamoodi välja paistab, siis on see kõige parem tunnustus!“

Tartu lasteaia Lotte direktor Viive Vellemaa, keda lapsed tunnevad kui Lotte ema Annat, on väärtuskasvatuse lasteaia tiitli üle samuti väga õnnelik, kuna paari kuu pärast täitub lasteaial juba kümnes tegutsemisaasta. „Tiitli saamine on suur tunnustus kogu meeskonnale,“ arvas Vellemaa, „See tähendab, et oleme kümne aasta jooksul teinud tublit tööd ja head koostööd.“

Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuht Nele Punnar sõnas, et tänavused konkursitööd tuginesid üha enam tõenduspõhisele lähenemisele ja olid hästi läbi mõtestatud. Tartu Kivilinna Kooli tunnustas eetikakeskus aktiivse koolipere kaasamise, heade suhete ja meeskonnatöö väärtustamise, süsteemse ja mõtestatud eneseanalüüsi ning pikaajalise, sisuka ja tulemusliku väärtusarenduse eest, selgitas Punnar. Tänavune teine karikasaaja, Haapsalu Linna Algkool pälvis tiitli koostöise ja õnneliku koolimeeskonna väärtustamise, lastevanemate aktiivse kaasamise, mitmekesiste kooliväliste tegevuste ning järjekindla ja eduka väärtusarenduse eest. Aasta väärtuskasvatuse lasteaiaks pärjatud Tartu Lasteaed Lotte sai tunnustatud laste igakülgse märkamise, toetamise ja kaasamise, lasteaiapere heade suhete hoidmise, laste nõukogu rakendamise ning tulemusliku väärtusarenduse eest.

Eetikakeskuse kodulehelt