Üritused

Kooli sünnipäev

Neljapäeval, 14.03.2019, tähistas Haapsalu Linna Algkool 180. sünnipäeva! Sellega seoses toimus pidulik aktus, kus tunnustati nii õpilasi kui õpetajaid. Lisaks esinesid Haapsalu Muusikakoolis õppivad noored  ning suure kuulajaskonna ees said väärt kogemuse Ernst Enno  etluskonkursi koolivooru parimad, kes esitasid luuletusi ja proosatekste.

Sõbrapäev 14.02.2019

14. veebruaril tähistas koolipere sõbrapäeva, mille korraldas ja viis läbi õpilasomavalitsus.  Kõikidel lastel oli võimalus osaleda sõbrapäeva teemalises arvamismängus,  tantsuvahetundides ja lisaks oli võimalik jäädvustada sõbraga fotonurgas pilt.