Jalgsi kooli nädal, kus panustati ka prügi koristamisse

Meie koolis huvijuhi praktikal olnud Sandra Saarniit lõi distants- ja kontaktõppel olevatele õpilastele ning õpetajatele Jalgsi kooli kalendri, kus igal päeval oli võimalik mingi tegevus sooritada.   Kiidame Annabeli ja Kädritit 5.b klassist, kes võtsid ette prügi koristamise oma kodukoha pargis.