Kodulookonverents “Aeg ja inimesed” 21.aprillil

21.aprillil toimub Haapsalu Linna Algkoolis kodulookonvrents “Aeg ja inimesed”
Päevakava:
10.30 algab kõikidel klassijuhataja tund
11.00 II kooliaste mängib muuseumide linnamängu
11.00 I kooliaste saalis kodulookonverentsil
   1. klassid ettekanded teemal “Siit nurgast ja sealt nurgast Haapsalu linna kokku”
   2. klassid ettekanded teemal “HLA seinad mäletavad…”
   3. klassid ettekanded teemal “Hooned lossiplatsi ümbruses”
12.00 kõik klassides, kringel
12.20  I kooliaste mängib muuseumide linnamängu
12.20 II kooliaste saalis kodulookonverentsil
  4. a klass ettekanne teemal “Haapsalu kirev suvi”
  4. b klass ettekanne teemal “Läänemaalt pärit sportlased”
  4. c klass ettekanne teemal “Meie koolis õppinud sportlased”
  5. a klass ettekanne teemal “Eestlaste söök ja jook 100 aastat tagasi ning kauemgi”
  5. b klass ettekanne teemal “Eestlaste riided 100 aastat tagasi”
  5. c klass ettekanne teemal “Mänguasjad praegu ja kuni 100 aastat tagasi”
  6. a klass ettekanne teemal “Haridus ja koolijuhid HLAs aastatel 1839-1964”
  6. b klass ettekanne teemal “HLA direktorid alates aastast 1990”
  6. c klass ettekanne teemal “Haapsalu 8- klassilise kooli direktorid”
  2.- 6. vkl ettekanne teemal “Ravimuda”
Olete oodatud!